| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/659/13 Rady Miasta Zabrze

z dnia 18 listopada 2013r.

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Zabrze na 2014 rok

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
uchwala:

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych

756,00

1.260,00

1.536,00

b) równej lub wyższej 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

13

1.596,00

1.680,00

13

14

1.680,00

1.776,00

14

15

1.776,00

1.836,00

15

1.836,00

1.908,00

3 osie

12

17

1.776,00

1.836,00

17

19

1.836,00

1.908,00

19

21

1.908,00

1.968,00

21

23

1.968,00

2.076,00

23

25

2.076,00

2.148,00

25

2.148,00

2.220,00

4 osie i więcej

12

25

2.076,00

2.148,00

25

27

2.148,00

2.220,00

27

29

2.220,00

2.304,00

29

31

2.304,00

3.000,00

31

3.000,00

3.000,00

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania  łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Do 7

Powyżej 7 i poniżej 12

Stawka podatku (w złotych)

1.680,00

1.800,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

18

1.800,00

1.836,00

18

25

1.836,00

1.908,00

25

31

1.908,00

1.968,00

31

1.968,00

2.352,00

3 osie

12

40

2.244,00

2.292,00

40

2.904,00

3.048,00

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1248,00 zł.

4. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12

18

1.128,00

1.128,00

18

25

1.128,00

1.128,00

25

1.248,00

1.248,00

2 osie

12

28

1.248,00

1.248,00

28

33

1.248,00

1.248,00

33

38

1.512,00

1.608,00

38

2.136,00

2.136,00

3 osie

12

38

1.380,000

1.512,00

38

2.136,00

2.136,00

5. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Mniejszej niż 30 miejsc

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

Stawka podatku (w złotych)

1.800,00

2.256,00

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIX/418/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Zabrze na 2013 rok.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


Marian Czochara

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

ifirma.pl

Mała księgowość internetowa ifirma.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »