| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/659/13 Rady Miasta Zabrze

z dnia 18 listopada 2013r.

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Zabrze na 2014 rok

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
uchwala:

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych

756,00

1.260,00

1.536,00

b) równej lub wyższej 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

13

1.596,00

1.680,00

13

14

1.680,00

1.776,00

14

15

1.776,00

1.836,00

15

1.836,00

1.908,00

3 osie

12

17

1.776,00

1.836,00

17

19

1.836,00

1.908,00

19

21

1.908,00

1.968,00

21

23

1.968,00

2.076,00

23

25

2.076,00

2.148,00

25

2.148,00

2.220,00

4 osie i więcej

12

25

2.076,00

2.148,00

25

27

2.148,00

2.220,00

27

29

2.220,00

2.304,00

29

31

2.304,00

3.000,00

31

3.000,00

3.000,00

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania  łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Do 7

Powyżej 7 i poniżej 12

Stawka podatku (w złotych)

1.680,00

1.800,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

18

1.800,00

1.836,00

18

25

1.836,00

1.908,00

25

31

1.908,00

1.968,00

31

1.968,00

2.352,00

3 osie

12

40

2.244,00

2.292,00

40

2.904,00

3.048,00

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1248,00 zł.

4. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12

18

1.128,00

1.128,00

18

25

1.128,00

1.128,00

25

1.248,00

1.248,00

2 osie

12

28

1.248,00

1.248,00

28

33

1.248,00

1.248,00

33

38

1.512,00

1.608,00

38

2.136,00

2.136,00

3 osie

12

38

1.380,000

1.512,00

38

2.136,00

2.136,00

5. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Mniejszej niż 30 miejsc

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

Stawka podatku (w złotych)

1.800,00

2.256,00

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIX/418/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Zabrze na 2013 rok.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


Marian Czochara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wal

http://www.w-a-l.pl/

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »