| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/247/2013 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), art.19 pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) oraz art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2012 .poz. 749 z późn.zm.)oraz art.4 ust.1 i art.13,pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.Dz.U. z 2011r.Nr 197,poz.1172 z późn.zm.)Rada Gminy Dąbrowa Zielona uchwala

§ 1. 1zarządza się pobór opłaty targowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona w drodze inkasa,z wyłączeniem obszaru targowiska gminnego.

2. Do poboru opłaty targowej wyznacza się jako inkasentów następujące osoby,na obszarze sołectw:

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko inkasenta

1

Borowce

Aleksandra Fuchs

2

Cielętniki

Hubert Śnioszek

3

Cudków

Adam Orzeł

4

Dąbek

Adam Szkop

5

Dąbrowa Zielona

Jerzy Orzeł

6

Lipie

Zuzanna Chrzuszcz

7

Nowa Wieś

Jan Wideryński

8

Olbrachcice

Ewelina Hasikowska

9

Raczkowice

Jan Jurczyk

10

Raczkowice Kol.

Jan Walaszczyk

11

Soborzyce

Justyna Włoszczyńska

12

Św.Anna

Adam Lamch

13

Ulesie

Ireneusz Dymczyk

14

Zaleszczyny

Karol Wąsek

§ 2. Ustala się dla inkasentów,wymienionych w § 1pkt.1, za pobór opłaty targowej wynagrodzenie w wysokości 10% pobranej i odprowadzonej na rachunek bankowy Gminy opłaty targowej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Szkop

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »