| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/247/2013 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), art.19 pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) oraz art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2012 .poz. 749 z późn.zm.)oraz art.4 ust.1 i art.13,pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.Dz.U. z 2011r.Nr 197,poz.1172 z późn.zm.)Rada Gminy Dąbrowa Zielona uchwala

§ 1. 1zarządza się pobór opłaty targowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona w drodze inkasa,z wyłączeniem obszaru targowiska gminnego.

2. Do poboru opłaty targowej wyznacza się jako inkasentów następujące osoby,na obszarze sołectw:

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko inkasenta

1

Borowce

Aleksandra Fuchs

2

Cielętniki

Hubert Śnioszek

3

Cudków

Adam Orzeł

4

Dąbek

Adam Szkop

5

Dąbrowa Zielona

Jerzy Orzeł

6

Lipie

Zuzanna Chrzuszcz

7

Nowa Wieś

Jan Wideryński

8

Olbrachcice

Ewelina Hasikowska

9

Raczkowice

Jan Jurczyk

10

Raczkowice Kol.

Jan Walaszczyk

11

Soborzyce

Justyna Włoszczyńska

12

Św.Anna

Adam Lamch

13

Ulesie

Ireneusz Dymczyk

14

Zaleszczyny

Karol Wąsek

§ 2. Ustala się dla inkasentów,wymienionych w § 1pkt.1, za pobór opłaty targowej wynagrodzenie w wysokości 10% pobranej i odprowadzonej na rachunek bankowy Gminy opłaty targowej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Szkop

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zawadzki

Pasjonat motoryzacji, pracownik warsztatu mechanicznego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »