| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/292/13 Rady Gminy Godów

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz 594 z późniejszymi zmianami) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od samochodów ciężarowych:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony

- posiadających certyfikat Euro (EKGONZ)424,00 zł

- nie posiadających certyfikatu Euro (EKGONZ)556,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton

- posiadających certyfikat Euro (EKGONZ)752,00 zł

- nie posiadających certyfikatu Euro (EKGONZ)880,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

- posiadających certyfikat Euro (EKGONZ)1012,00 zł

- nie posiadających certyfikatu Euro (EKGONZ)1144,00 zł

2) Od samochodów ciężarowych o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne1174,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych1304,00 zł

b) równej lub wyższej niż 15 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne1304,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych1634,00 zł

3) Od samochodów ciężarowych o liczbie osi trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne1140,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych1334,00 zł

b) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 19 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne1240,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych1434,00 zł

c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 23 tony:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne1434,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych1694,00 zł

d) równej lub wyższej niż 23 tony:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne1630,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych2056,00 zł

4) Od samochodów ciężarowych o liczbie osi cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 23 tony:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne1334,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych1792,00 zł

b) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 27 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne1434,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych1892,00 zł

c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne1630,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych2284,00 zł

d) równej lub wyższej niż 29 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne2156,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych3096,00 zł

§ 2. Wysokość rocznych stawek podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:

1) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton włącznie620,00 zł

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton1012,00 zł

2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne1174,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych1434,00 zł

b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne1370,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych1694,00 zł

c) równej lub wyższej niż 31 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne1842,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych2394,00 zł

3) Od ciągników siodłowych lub balastowych o liczbie osi trzy i więcej, i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 36 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne1526,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych2148,00 zł

b) równej lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 40 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne1626,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych2248,00 zł

c) równej lub wyższej niż 40 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne2248,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych3096,00 zł

§ 3. Wysokość rocznych stawek podatku od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton424,00 zł

2) Od przyczep lub naczep, o liczbie osi jedna, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą lub wyższą niż 12 ton i mniejszą niż 25 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne260,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych418,00 zł

b) równą lub wyższą niż 25 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne418,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych732,00 zł

3) Od przyczep lub naczep o liczbie osi dwie, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 23 tony:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne270,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych400,00 zł

b) równą lub wyższą niż 23 tony i mniejszą niż 28 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne272,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych406,00 zł

c) równą lub wyższą niż 28 ton i mniejszą niż 33 tony:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne800,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych1108,00 zł

d) równą lub wyższą niż 33 tony i mniejszą niż 38 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne1108,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych1686,00 zł

e) równą lub wyższą niż 38 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne1504,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych2394,00 zł

4) Od przyczep lub naczep o liczbie osi trzy i więcej, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą lub wyższą niż 12 ton:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne1230,00 zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych1670,00 zł

§ 4. Określa wysokość rocznych stawek podatku od autobusów w zależności od ilości miejsc do siedzenia łącznie z siedzeniem kierowcy:

a) mniej niż 30 miejsc do siedzenia:

- autobusy posiadające certyfikat Euro (EKGONZ)914,00 zł

- autobusy nie posiadające certyfikatu Euro (EKGONZ)1304,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia:

- autobusy posiadające certyfikat Euro (EKGONZ)1434,00 zł

- autobusy nie posiadające certyfikatu Euro (EKGONZ)1958,00 zł

§ 5. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy nie przeznaczone do prowadzenia  działalności gospodarczej.

§ 6. Podatek od środków transportowych płatny jest na rachunek bankowy Gminy Godów.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »