| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/294/13 Rady Gminy Godów

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości, poboru oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. 1. Ustalić dzienną stawkę opłaty targowej na terenie Gminy Godów w wysokości:30 zł

2. Opłata targowa jest płatna w dniu sprzedaży.

§ 2. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 3. Na inkasentów wyznacza się:

1)sołectwo Godów – Danuta Borek

2)sołectwo Gołkowice – Bronisława Wrodarczyk

3)sołectwo Krostoszowice – Lidia Marcol

4)sołectwo Łaziska – Zdzisław  Widenka

5)sołectwo Podbucze – Zyta Wrona

6)sołectwo Skrbeńsko – Franciszek Moczała

7)sołectwo Skrzyszów – Leon  Dobrowolski

§ 4. Inkasenci zobowiązani są do:

1)pobierania opłaty, o której mowa w § 1 i dokonywania wpłaty na rachunek bankowy Gminy Godów w terminie do 30 dni od dnia dokonania inkasa,

2)rozliczania się z pobranych  kwitariuszy do 31 grudnia każdego roku podatkowego.

§ 5. Ustalić wynagrodzenie za inkaso z tytułu poboru opłaty targowej w wysokości 3 % zainkasowanych należności.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

Kancelaria audytorska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »