| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 164/XLV/2013 Rady Gminy Opatów

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1 , art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.) , art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (J.t.Dz. U. z 2010 Nr 95 poz.613 z póź.zm.) Rada Gminy w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

2) grunty, budynki i budowle na których prowadzona jest gospodarka ściekami i zaopatrzenia w wodę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 54/XVII/2011 Rady Gminy w Opatowie z dnia 17 listopada 2011 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »