| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/301/2013 Rady Gminy Porąbka

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.  -  Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst. jedn. – Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm. ) oraz pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 724).

Rada   Gminy  Porąbka

uchwala:

.

§ 1.

Stawki podatku od nieruchomości dla podmiotów określonych w art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynoszą:

1) Od budynków mieszkalnych lub ich części - od 1 m2powierzchni użytkowej /w tym garaże w budynkach/ -0,72 zł

2) Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych     lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2powierzchni użytkowej -22,00 zł

3) Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od  1m2powierzchni użytkowej -10,75 zł

4) Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  - od 1m2powierzchni      użytkowej  -4,68 zł

5) Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku     publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2powierzchni użytkowej:

a) wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe -7,73 zł

b) od garaży pozostałych - nie zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych -5,70 zł

c) zajętych na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza -0,15 zł

d) innych, nie wymienionych pod lit. a), b) i c) -7,73 zł

6) Od 1m2powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób      zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -0,89 zł

7) Od gruntów:

a) pod  jeziorami,  zajętych  na  zbiorniki  wodne  retencyjne  lub  elektrowni  wodnych - od 1 ha powierzchni  -4,56 zł

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  statutowej działalności pożytku publicznego przez       organizacje pożytku publicznego - od 1 m2powierzchni -0,30 zł

c) stanowiących drogi wewnętrzne oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr” – drogi nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej  - od 1 m2powierzchni -0,10 zł

8) Od budowli określonych w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej -2% ich wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa     Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gajewska – Cygan

Właścicielka i dyrektor zarządzającym w Grupie Tempo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »