| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/301/2013 Rady Gminy Porąbka

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.  -  Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst. jedn. – Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm. ) oraz pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 724).

Rada   Gminy  Porąbka

uchwala:

.

§ 1.

Stawki podatku od nieruchomości dla podmiotów określonych w art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynoszą:

1) Od budynków mieszkalnych lub ich części - od 1 m2powierzchni użytkowej /w tym garaże w budynkach/ -0,72 zł

2) Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych     lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2powierzchni użytkowej -22,00 zł

3) Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od  1m2powierzchni użytkowej -10,75 zł

4) Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  - od 1m2powierzchni      użytkowej  -4,68 zł

5) Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku     publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2powierzchni użytkowej:

a) wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe -7,73 zł

b) od garaży pozostałych - nie zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych -5,70 zł

c) zajętych na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza -0,15 zł

d) innych, nie wymienionych pod lit. a), b) i c) -7,73 zł

6) Od 1m2powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób      zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -0,89 zł

7) Od gruntów:

a) pod  jeziorami,  zajętych  na  zbiorniki  wodne  retencyjne  lub  elektrowni  wodnych - od 1 ha powierzchni  -4,56 zł

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  statutowej działalności pożytku publicznego przez       organizacje pożytku publicznego - od 1 m2powierzchni -0,30 zł

c) stanowiących drogi wewnętrzne oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr” – drogi nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej  - od 1 m2powierzchni -0,10 zł

8) Od budowli określonych w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej -2% ich wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa     Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »