| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/302/2013 Rady Gminy Porąbka

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,art 40 ust.1, art. 41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.- Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z póź.zm ), oraz art. 10 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn.- Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) , pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz.724) oraz załączników nr 1-3 do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r. (M.P. z 2013r poz.812)

Rada Gminy Porąbka
uchwala:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

- samochody posiadające katalizatory spalin wyprodukowane po roku 1995

440,00 zł

596,00 zł

712,00 zł

- samochody posiadające katalizator i wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

528,00 zł

748,00 zł

896,00 zł

- nie posiadające katalizatora spalin i
wyprodukowane po roku 1995

538,00 zł

896,00 zł

1 076,00 zł

- nie posiadające katalizatora spalin i
wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

626,00 zł

1 046,00 zł

1 254,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach 2 OSIE

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

12

13

1 128,00 zł

1 906,00 zł

13

14

1 136,00

1 914,00 zł

14

15

1 142,00

1 868,00 zł

15

1 318,00 zł

2 108,00 zł

3 OSIE

12

17

1 478,00 zł

2 254,00 zł

17

19

1 488,00 zł

2 262,00 zł

19

21

1 672,00 zł

2 450,00 zł

21

23

1 680,00 zł

2 464,00 zł

23

25

1 852,00 zł

2 632,00 zł

25

1 862,00 zł

2 650,00 zł

4 OSIE I WIĘCEJ

12

25

2 012,00 zł

2 786,00 zł

25

27

2 024,00 zł

2 780,00 zł

27

29

2 212,00 zł

2 992,00 zł

29

31

2 392,00 zł

3 120,00 zł

31

2 402,00 zł

3 120,00 zł

2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów;

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Ciągniki wyprodukowane

W 1995 r. i wcześniej

Po 1995 r.

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton włącznie

1 498,00 zł

1 318,00 zł

-ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

1 648,00 zł

1 466,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach 2 OSIE

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

12

18

1 454,00 zł

2 126,00 zł

18

25

1 458,00 zł

2 136,00 zł

25

31

1 642,00 zł

2 298,00 zł

31

2 004,00 zł

2 414,00 zł

3 OSIE I WIĘCEJ

12

36 włącznie

2 226,00 zł

2 414,00 zł

powyżej 36

2 446,00 zł

3 120,00 zł

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Przyczepy lub naczepy wyprodukowane

Od 7 i poniżej 12 ton

W 1995 r. i wcześniej

Po 1995 r.

1 380,00 zł

1 034,00 zł

4. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach 1

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

12

18

398,00 zł

740,00 zł

18

25

416,00 zł

746,00 zł

25

578,00 zł

930,00 zł

2 OSIE

12

28

1 136,00 zł

1 668,00 zł

28

33

1 316,00 zł

1 828,00 zł

33

36 włącznie

1 498,00 zł

1 908,00 zł

powyżej 36

1 676,00 zł

2 414,00 zł

3 OSIE I WIĘCEJ

12

36 włącznie

1 848,00 zł

1 906,00 zł

powyżej 36

1 860,00 zł

2 100,00 zł

5. Od autobusów

Autobusy wyprodukowane

W 1995 r. i wcześniej

Po 1995 r.

Mniej niż 30 miejsc

1 648,00 zł

1 466,00 zł

Równej lub więcej niż 30 miejsc

2 034,00 zł

1 858,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »