| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/303/2013 Rady Gminy Porąbka

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz pkt 4 lit. a) obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 724)

Rada Gminy Porąbka

uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w następującej wysokości:

1) od sprzedaży naręcznej – 9,00 zł.

2) za stoisko nie przekraczające 4 m2– 20,00 zł, natomiast po przekroczeniu 4m2za każdy następny 1 m2stawka wynosi 3,00 zł.

3) od sprzedaży z samochodów zajmujących miejsce na terenie targowiska pobiera się opłatę jak w punkcie 2.

4) dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 764,62 zł.

§ 2.

Opłata targowa płatna jest gotówką w dniu dokonywania sprzedaży.

§ 3.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Do poboru opłaty targowej wyznacza się inkasentów w osobach:

1) Pani Krystyna Bułka – inspektor ds. sołectwa Bujaków,

2) Pani Małgorzata Czarnik – inspektor ds. sołectwa Czaniec,

3) Pani Stanisława Kawłatow – inspektor ds. sołectwa Kobiernice,

4) Pan Zbigniew Targasz – inspektor ds. sołectwa Porąbka.

§ 4.

Osoby pobierające opłatę targową zobowiązane są wydawać wpłacającemu urzędowy dowód wpłaty za pobraną kwotę.

§ 5.

Osoby wymienione w § 3 wykonują swoje czynności bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach obowiązków służbowych.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Macuga

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »