| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/304/2013 Rady Gminy Porąbka

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia i poboru dziennej stawki opłaty miejscowej w miejscowości Porąbka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz 594 z późn. zm.), art.17 ust.1 pkt 1, art. 19 pkt 1 lit.b) oraz pkt 2 ustawy z dnia 21 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn.zm.) w zw. z pkt 4 lit b) obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013r., poz. 724) oraz w zw. z Uchwałą Nr XXI/132/08 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową ( Dz.Urz. Województwa Śląskiego Nr 173, poz.3186)

Rada Gminy Porąbka
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się stawkę opłaty miejscowej na każdy dzień pobytu w miejscowości Porąbka w następującej wysokości:

1) od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w celach wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych –2,10 zł.

2) od dzieci i młodzieży szkolnej uczącej się (za wyjątkiem grup zorganizowanych) oraz emerytów i rencistów przebywających dłużej niż jedną dobę, w celach określonych w pkt 1 1,40 zł

2. Pobranie opłaty następuje w dniu przybycia osoby fizycznej do miejscowości Porąbka, w celach określonych w ust. 1 pkt 1.

§ 2.

1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Jako inkasentów opłaty miejscowej określa się:

1) Państwo Irenę i Ryszarda FRĄSZCZAK - Gospodarstwo Agroturystyczne  43-353 Porąbka, ul. Palenica 35,

2) Panią Agnieszkę SMYTH – Gospodarstwo Agroturystyczne 43-353 Porąbka, ul. Bielska 13,

3) Panią Danutę SZYMALSKĄ – Gospodarstwo Agroturystyczne 43-353 Porąbka, ul. Źródlana 2,

4) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Inspektorat w Żywcu ul. Bracka 30 (wynajem    pokoi gościnnych  43-353 Porąbka, ul. Sadowa 17),

5) Panią Magdalenę SADLIK – inspektora Urzędu Gminy Porąbka ds. ewidencji ludności,

6) Pana Zbigniewa TARGOSZ – pracownika Urzędu Gminy Porąbka zatrudnionego na stanowisku pomoc administracyjna ds. sołectwa Porąbka.

3. Za inkaso opłaty miejscowej dla podmiotów wymienionych w ust.2 pkt 1) - 4) ustala się wynagrodzenie w wysokości 5% zainkasowanych opłat. Osoby wymienione w pkt 5) - 6) dokonują czynności bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach obowiązków służbowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »