| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/304/2013 Rady Gminy Porąbka

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia i poboru dziennej stawki opłaty miejscowej w miejscowości Porąbka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz 594 z późn. zm.), art.17 ust.1 pkt 1, art. 19 pkt 1 lit.b) oraz pkt 2 ustawy z dnia 21 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn.zm.) w zw. z pkt 4 lit b) obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013r., poz. 724) oraz w zw. z Uchwałą Nr XXI/132/08 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową ( Dz.Urz. Województwa Śląskiego Nr 173, poz.3186)

Rada Gminy Porąbka
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się stawkę opłaty miejscowej na każdy dzień pobytu w miejscowości Porąbka w następującej wysokości:

1) od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w celach wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych –2,10 zł.

2) od dzieci i młodzieży szkolnej uczącej się (za wyjątkiem grup zorganizowanych) oraz emerytów i rencistów przebywających dłużej niż jedną dobę, w celach określonych w pkt 1 1,40 zł

2. Pobranie opłaty następuje w dniu przybycia osoby fizycznej do miejscowości Porąbka, w celach określonych w ust. 1 pkt 1.

§ 2.

1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Jako inkasentów opłaty miejscowej określa się:

1) Państwo Irenę i Ryszarda FRĄSZCZAK - Gospodarstwo Agroturystyczne  43-353 Porąbka, ul. Palenica 35,

2) Panią Agnieszkę SMYTH – Gospodarstwo Agroturystyczne 43-353 Porąbka, ul. Bielska 13,

3) Panią Danutę SZYMALSKĄ – Gospodarstwo Agroturystyczne 43-353 Porąbka, ul. Źródlana 2,

4) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Inspektorat w Żywcu ul. Bracka 30 (wynajem    pokoi gościnnych  43-353 Porąbka, ul. Sadowa 17),

5) Panią Magdalenę SADLIK – inspektora Urzędu Gminy Porąbka ds. ewidencji ludności,

6) Pana Zbigniewa TARGOSZ – pracownika Urzędu Gminy Porąbka zatrudnionego na stanowisku pomoc administracyjna ds. sołectwa Porąbka.

3. Za inkaso opłaty miejscowej dla podmiotów wymienionych w ust.2 pkt 1) - 4) ustala się wynagrodzenie w wysokości 5% zainkasowanych opłat. Osoby wymienione w pkt 5) - 6) dokonują czynności bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach obowiązków służbowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »