| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.078.2013 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wzory formularzy deklaracji oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości:

1) deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) - załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) - załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzory formularzy deklaracji oraz informacji w sprawie podatku rolnego:

1) deklaracja na podatek rolny (DR-1) - załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

2) informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)-załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

3) załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A)-załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

4) załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B) - załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzory formularzy deklaracji oraz informacjiw sprawie podatku leśnego:

1) deklaracja na podatek leśny (DL-1) - załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

2) informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) - załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;

3) załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) - załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;

4) załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B) - załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr BRM.0007.00083.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

§ 7. Uchwałę podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radlin i BIP.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BRM.0007.078.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr BRM.0007.078.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BRM.0007.078.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr BRM.0007.078.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr BRM.0007.078.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr BRM.0007.078.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr BRM.0007.078.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr BRM.0007.078.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr BRM.0007.078.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr BRM.0007.078.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr BRM.0007.078.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr BRM.0007.078.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik12.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »