| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.078.2013 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wzory formularzy deklaracji oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości:

1) deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) - załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) - załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzory formularzy deklaracji oraz informacji w sprawie podatku rolnego:

1) deklaracja na podatek rolny (DR-1) - załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

2) informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)-załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

3) załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A)-załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

4) załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B) - załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzory formularzy deklaracji oraz informacjiw sprawie podatku leśnego:

1) deklaracja na podatek leśny (DL-1) - załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

2) informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) - załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;

3) załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) - załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;

4) załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B) - załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr BRM.0007.00083.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

§ 7. Uchwałę podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radlin i BIP.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BRM.0007.078.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr BRM.0007.078.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BRM.0007.078.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr BRM.0007.078.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr BRM.0007.078.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr BRM.0007.078.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr BRM.0007.078.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr BRM.0007.078.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr BRM.0007.078.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr BRM.0007.078.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr BRM.0007.078.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr BRM.0007.078.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik12.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »