| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.084.2013 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz .U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem nr 1 polegające na

zmniejszeniu o kwotę − 475 222,41zł

w tym:

wydatki bieżące

zmniejszenie o kwotę − 561 723,73 zł

z czego:

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne"/ Remont dróg o nawierzchni bitumicznej wg. odtworzenia po kanalizacji

− 95 450,94 zł

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne"/ Nakładki na drogach gminnych

− 150 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70095 „Pozostała działalność"

− 3 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego"

− 9 591,94 zł

- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe"

+ 50 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80104 „Przedszkola"

+ 1 350,00 zł

- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80110 „Gimnazja"

+ 79 500,00 zł

- zmniejszenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80195 „Pozostała działalność" / Przedszkole dla wszystkich

− 274 821,97 zł

- zmniejszenie w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny"

− 35 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"

− 1 795,00 zł

- zmniejszenie w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"

− 82 500,00 zł

- zmniejszenie w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85216 „Zasiłki stałe"

− 11 560,00 zł

- zmniejszenie w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej"

− 27 163,00 zł

- zmniejszenie w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

− 4 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85295 „Pozostała działalność"

− 23 507,00 zł

- zwiększenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90017 „ Zakłady gospodarki komunalnej"

+ 13 224,18 zł

- zwiększenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność"

+ 3 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"

+ 9 591,94 zł

wydatki majątkowe

zwiększenie o kwotę + 86 501,32zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne"/ ul.Wańkowicza-Wrzosowa boczna 58

+ 2 100,00 zł

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60095 „Pozostała działalność"/ Pętla autobusowa z zagospodarowaniem skweru ul. Ujejskiego, Skwer Korfantego

− 91 574,50 zł

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60095 „Pozostała działalność"/ Parking ul.Findera

− 2 100,00 zł

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60095 „Pozostała działalność”/ Remont wejścia do parku leśnego SP4

− 13 224,18 zł

- zwiększenie w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji"/ Dotacja na zakup samochodu dla Policji

+ 20 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”/ Modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie A i B oraz termomodernizacja ZSS

− 129 500,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”/ Wykonanie dokumentacji projektowej na remont kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Mielęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie

− 49 200,00 zł

- zwiększenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”/ Zakupy inwestycyjne - zakup ładowarko-koparki

+ 350 000,00 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w treści § 2 uchwały i załącznika nr 2 o wydatkach uchwały Rady Miasta w Radlinie w sprawie zmian w budżecie Radlina na 2013 r. nr BRM.00007.075.2013 z dnia 29 października 2013 r. poprzez zmianę zapisu:

- "900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność"",

na:

- "710 "Działalność usługowa" rozdziale 71095 "Pozostała działalność"

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wprowadza się zmiany w Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2013 r. zgodnie z załącznikiem 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BRM.0007.084.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr BRM.0007.084.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BRM.0007.084.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr BRM.0007.084.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Security Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »