| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/305/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie zniesienia dzielnicy Górniki

Na podstawie art. 5 ust. ust. 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 4 Statutu Miasta Bytomia – załącznika do uchwały nr XVII/255/03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Bytomia (tekst. jedn.: obwieszczenie Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 stycznia 2013 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 1958) oraz art. 4 ust.1, art. 8 i art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Znosi się jednostkę pomocniczą – dzielnicę Górniki.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXX/449/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie utworzenia dzielnicy Górniki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/305/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 listopada 2013 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/305/13

Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 listopada 2013 r.

W związku z podjęciem uchwały nr XIX/266/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zniesienia dzielnicy Miechowice radni skierowali do Prezydenta Miasta apel o zniesienie pozostałych jednostek pomocniczych.

Zgodnie z wolą znacznej większości radnych – przedstawicieli mieszkańców Bytomia,
na podstawie art. 74 ust. 4 Statutu Miasta Bytomia prezydent przedkłada radzie miejskiej przedmiotowy projekt uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »