| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/308/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Bytomia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 95,
poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197,
poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 312 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 516 zł,

c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton – 648 zł;

2) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Liczba osi

Zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

od 12 ton do poniżej 15 ton

2

756,-

780,-

od 15 ton i powyżej

2

864,-

1.236,-

od 12 ton do poniżej 23 ton

3

960,-

996,-

od 23 ton i powyżej

3

1.080,-

1.548,-

od 12 ton do poniżej 29 ton

4 i więcej

1.104,-

1.620,-

od 29 ton i powyżej

4 i więcej

1.704,-

2.448,-

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 720 zł;

2) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Liczba osi

Zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

od 12 ton do poniżej 31 ton

2

1.104,-

1.128,-

od 31 ton i powyżej

2

1.488,-

2.004,-

od 12 ton do poniżej 40 ton

3 i więcej

1.320,-

1.692,-

od 40 ton i powyżej

3 i więcej

1.824,-

2.520,-


3. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

1) od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 444 zł;

2) równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita

Liczba osi

Zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

od 12 ton i powyżej

1

540,-

552,-

od 12 ton do 36 ton włącznie

2

840,-

1.272,-

od powyżej 36 ton do poniżej 38 ton

2

1.056,-

1.308,-

od 38 ton i powyżej

2

1.140,-

1.800,-

od 12 ton do 36 ton włącznie

3 i więcej

816,-

1.008,-

od powyżej 36 ton

3 i więcej

1.056,-

1.272,-

4. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Liczba miejsc

Autobusy

Stawka podatku w złotych

do 29 miejsc

600,-

30 i więcej miejsc

720,-

§ 2. Traci moc uchwała nr VI/52/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Bytomia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/308/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 listopada 2013 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/308/13

Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 listopada 2013 r.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach będących właścicielami środków transportowych. Osoby te obowiązane są składać organowi podatkowemu deklaracje na dany rok podatkowy na formularzu określonym przez Ministra Finansów.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i powyżej,

- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą wynoszącą 7 ton i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

- autobusy.

Maksymalne, możliwe do zastosowania w 2014 roku stawki podatkowe są wyższe od stawek maksymalnych obowiązujących w 2013 roku o 0,9 % tj. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku 2013, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Minimalne, możliwe do zastosowania na 2013 rok stawki podatkowe ogłosił Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. Stawki te są na poziomie stawek z roku 2013.

W projekcie uchwały określone zostały stawki podatkowe w niezmienionej wysokości w stosunku do obowiązujących w 2013 roku. Stawki te mieszczą się w przedziale stawek minimalnych i maksymalnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »