| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 779/XLIV/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Częstochowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (jt. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. 1. Wprowadza się obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Częstochowy, które obejmują:

1) numer boczny umieszczony na obu przednich drzwiach taksówki pojazdu składający się z cyfr arabskich, dopuszcza się również umieszczenie numeru bocznego z tyłu pojazdu,

2) napis „CZĘSTOCHOWA” składający się z dużych liter umieszczony pod numerem bocznym na obu przednich drzwiach taksówki,

3) wizerunek herbu miasta, zgodny z Uchwałą Nr 249/XXIX/92 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 czerwca 1992 r. w sprawie herbu i chorągwi miasta (z późn. zm.), umieszczony na obu przednich drzwiach taksówki,

4) identyfikator kierowcy taksówki, którego wzór określa załącznik do niniejszej uchwały,

5) cennik usług przewozowych umieszczony w miejscu widocznym dla pasażera z zewnątrz i wewnątrz taksówki.

2. Oznaczenia wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 muszą być czytelne i mieć barwę kontrastującą z barwą lakieru lub tła.

§ 2. Numer boczny taksówki nadaje właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Częstochowy, w której wydawane są licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

§ 3. 1. Identyfikator kierowcy taksówki powinien być umieszczony wewnątrz taksówki w przedniej części pojazdu, w miejscu widocznym dla pasażera.

2. Identyfikator kierowcy taksówki wydaje właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Częstochowy, w której wydawane są licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

3. Dotychczasowe identyfikatory (karty znamionowe) zachowują swoją moc.

§ 4. Dopuszcza się stosowanie dodatkowych elementów będących:

1) znakiem rozpoznawczym organizacji zrzeszającej taksówkarzy,

2) numerem telefonu systemu "radio taxi",

3) reklamą, która nie może zasłaniać właściwego oznakowania pojazdu.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 166/XX/91 Rady Miasta Częstochowy z dnia 5 grudnia 1991 roku w sprawie oznaczenia taksówek zarejestrowanych na terenie miasta Częstochowy, zmieniona uchwałami:

1) Nr 187/XXI/91 Rady Miasta Częstochowy z dnia 12 grudnia 1991 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 166/XX/91 Rady Miasta Częstochowy z dnia 5 grudnia 1991 roku w sprawie oznaczenia taksówek zarejestrowanych na terenie miasta Częstochowy,

2) Nr 238/XXVI/92 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 kwietnia 1992 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 166/XX/91 Rady Miasta Częstochowy z dnia 5 grudnia 1991 roku w sprawie oznaczenia taksówek zarejestrowanych na terenie miasta Częstochowy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik do Uchwały Nr 779/XLIV/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »