| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 779/XLIV/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Częstochowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (jt. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. 1. Wprowadza się obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Częstochowy, które obejmują:

1) numer boczny umieszczony na obu przednich drzwiach taksówki pojazdu składający się z cyfr arabskich, dopuszcza się również umieszczenie numeru bocznego z tyłu pojazdu,

2) napis „CZĘSTOCHOWA” składający się z dużych liter umieszczony pod numerem bocznym na obu przednich drzwiach taksówki,

3) wizerunek herbu miasta, zgodny z Uchwałą Nr 249/XXIX/92 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 czerwca 1992 r. w sprawie herbu i chorągwi miasta (z późn. zm.), umieszczony na obu przednich drzwiach taksówki,

4) identyfikator kierowcy taksówki, którego wzór określa załącznik do niniejszej uchwały,

5) cennik usług przewozowych umieszczony w miejscu widocznym dla pasażera z zewnątrz i wewnątrz taksówki.

2. Oznaczenia wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 muszą być czytelne i mieć barwę kontrastującą z barwą lakieru lub tła.

§ 2. Numer boczny taksówki nadaje właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Częstochowy, w której wydawane są licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

§ 3. 1. Identyfikator kierowcy taksówki powinien być umieszczony wewnątrz taksówki w przedniej części pojazdu, w miejscu widocznym dla pasażera.

2. Identyfikator kierowcy taksówki wydaje właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Częstochowy, w której wydawane są licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

3. Dotychczasowe identyfikatory (karty znamionowe) zachowują swoją moc.

§ 4. Dopuszcza się stosowanie dodatkowych elementów będących:

1) znakiem rozpoznawczym organizacji zrzeszającej taksówkarzy,

2) numerem telefonu systemu "radio taxi",

3) reklamą, która nie może zasłaniać właściwego oznakowania pojazdu.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 166/XX/91 Rady Miasta Częstochowy z dnia 5 grudnia 1991 roku w sprawie oznaczenia taksówek zarejestrowanych na terenie miasta Częstochowy, zmieniona uchwałami:

1) Nr 187/XXI/91 Rady Miasta Częstochowy z dnia 12 grudnia 1991 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 166/XX/91 Rady Miasta Częstochowy z dnia 5 grudnia 1991 roku w sprawie oznaczenia taksówek zarejestrowanych na terenie miasta Częstochowy,

2) Nr 238/XXVI/92 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 kwietnia 1992 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 166/XX/91 Rady Miasta Częstochowy z dnia 5 grudnia 1991 roku w sprawie oznaczenia taksówek zarejestrowanych na terenie miasta Częstochowy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik do Uchwały Nr 779/XLIV/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 21 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »