| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/149/2013 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8   , art.40 ust.1 , art.41 ust. 1   i art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2013 roku poz.594 z   póź.zm. ) , art.5 ust.1 i   art.7 ust.3 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2010 roku Nr 95 poz.613 z   póź. zm. )  

na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Jejkowice uchwala , co następuje :  

§   1.   Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Jejkowice na rok 2014:  

1)   od budynków lub ich części :  

a)   od 1   m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 0,73 zł  

b)   od 1   m² powierzchni użytkowej budynków związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,50 zł  

c)   od 1m² powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,75 zł  

d)   od 1   m² powierzchni użytkowej budynków związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej , zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,68 zł  

e)   od 1   m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,35 zł  

2)   od budowli :  

a)   służących do odprowadzania ścieków komunalnych - 0,50 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3   i ust.3-7  

b)   pozostałych budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust.1 pkt 3   i ust.3-7  

3)   od gruntów :  

a)   od 1   m² powierzchni gruntów związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków 0,86 zł  

b)   od 1   ha powierzchni gruntów pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,56 zł  

c)   od 1   m² powierzchni pozostałych gruntów , w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,43 zł  

§   2.   Zwalnia się z   podatku od nieruchomości budynki lub ich części i   grunty zajęte dla potrzeb : kultury , kultury fizycznej , pomocy społecznej , ochrony przeciwpożarowej - nie przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz grunty nie zajęte pod drogi publiczne a   oznaczone w   ewidencji gruntów i   budynków jako drogi , za wyjątkiem związanych z   prowadzoną działalnością gospodarczą .  

§   3.   Podatek od nieruchomości podlega wpłacie na rachunek bankowy Urzędu Gminy w   terminach wynikających z   ustawy .  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2014 roku. Podlega również podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty .  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »