| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 473/XLI/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 1-6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się:

1. „Zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady zwalniania od opłat i trybu ich pobierania” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. „Tabelę odpłatności za świadczone usługi” stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.

§ 3. Traci moc uchwała nr 323/XXIV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 94, poz. 2642 z dnia 29.09.2004 roku, zmiany: z dnia 01.05.2006 roku Nr 44, poz. 1251; z dnia 17.01.2008 roku Nr 6 poz. 161; z dnia 10.09.2009 roku Nr 162, poz. 3060).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia u Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 473/XLI/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 473/XLI/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »