| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 436/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [1] ) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:

§ 1

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na / przez:

1) działalność zorganizowaną w ramach pomocy społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

2) działalność charytatywną - w okresie jej wykonywania;

3) potrzeby ochrony przeciwpożarowej;

2. budynki i grunty wykorzystywane wyłącznie na potrzeby działalności kulturalnej;

3. grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone symbolem - Ws;

§ 2

Zwolnienia, o których mowa w § 1 nie obejmują budynków lub ich części i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 305/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie oraz uchwała Nr 324/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 305/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6

Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, a także przez umieszczenie na stronie internetowej pod adresem http://www.um.siemianowice.pl .

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula


Uzasadnienie

Uprawnienia do podejmowania uchwał w sprawie innych zwolnień przedmiotowych niż określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) daje Radzie Miasta ust. 3 ww. przepisu ustawy.
W związku z powyższym proponuje się zachować następujące zwolnienia od podatku.
§ 1 Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 1) grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na / przez: a) działalność zorganizowaną w ramach pomocy społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; b) działalność charytatywną - w okresie jej wykonywania; c) potrzeby ochrony przeciwpożarowej; 2) budynki i grunty wykorzystywane wyłącznie na potrzeby działalności kulturalnej; 3) grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone symbolem - Ws;
Zwolnienia, o których mowa w § 1 nie obejmują budynków lub ich części i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


[1] ) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »