| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 348/XXXVIII/2013 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr 77/IX/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art.6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 465) w zw. z art. 9, art. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 77/IX/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa dokonuje się następującej zmiany:

§ 2. pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

inkasentami opłaty targowej są następujące osoby.

a) Będące pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny:

- Henryk Krzętowski

- Stanisław Gradziński

- Robert Dzienniak

- Łukasz Boryń

- Jakub Otczyk

- Włodzimierz Moś             

b) Pozostałe:

- Andrzej Pytlarski

- Krzysztof Sędela Dla inkasentów określonych w § 2 pkt. 2 lit. b) ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opłaty targowej w wysokości 3% dla każdego inkasenta od sumy zainkasowanej z tego tytułu i terminowo przekazanej do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do poboru opłaty targowej od 1 stycznia 2014 roku.                                                                                   

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »