| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/469/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:

§ 1.

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wynosi:

1) odsamochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby osi, rodzaju zawieszenia i dopuszczalnej masy całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:


Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Powyżej 3,5
do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5
do 9 włącznie

Powyżej 9
i poniżej 12

Samochody ciężarowe


445,00 zł


835,00 zł


1.254,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Zawieszenie osi pneumatyczne
lub uznawane
za równoważne


Inne
systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

12

15

1.422,00 zł

1.435,00 zł

15

1.616,00 zł

1.699,00 zł

3 osie

12

19

1.936,00 zł

1.950,00 zł

19

23

2.118,00 zł

2.131,00 zł

23

2.257,00 zł

2.270,00 zł

4 osie i więcej

12

27

2.270,00 zł

2.298,00 zł

27

29

2.508,00 zł

2.521,00 zł

29

3.050,00 zł

3.121,00 zł


2) odciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 i pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów (w tonach)


Do 7 włącznie

Powyżej 7
i poniżej 12

Ciągniki siodłowe i balastowe


1.686,00 zł


1.909,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów (w tonach):
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa


Zawieszenie osi  pneumatyczne
lub uznawane
za równoważne


Inne
systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

12

25

1.936,00 zł

1.963,00 zł

25

31

2.131,00 zł

2.186,00 zł

31

2.005,00 zł

2.411,00 zł

3 osie i więcej

12

40

2.354,00 zł

2.368,00 zł

40

3.050,00 zł

3.121,00 zł

3) odprzyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 i pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton:

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy lub naczepy
łącznie z pojazdem silnikowym
od 7 ton i poniżej 12 ton

przyczepy i naczepy


348,00 zł


b) równą lub wyższą niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów :
naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)


Zawieszenie osi  pneumatyczne
lub  uznawane
za równoważneInne
systemy zawieszenia
osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

1 oś

12

25

320,00 zł

445,00 zł

25

445,00 zł

753,00 zł

2 osie

12

28

348,00 zł

432,00 zł

28

33

851,00 zł

1.170,00 zł

33

38

1.170,00 zł

1.784,00 zł

38

1.573,00 zł

2.327,00 zł

3 osie i więcej

12

38

934,00 zł

1.295,00 zł

38

1.254,00 zł

1.769,00 zł

4) odautobusu, o którym mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:


Rodzaj pojazdu

Ilość miejsc do siedzenia
(łącznie z miejscem dla kierowcy)

Autobusy

Mniejsza niż 30 miejsc

Równa lub wyższa niż 30 miejsc

1.073,00 zł

2.257,00 zł

§ 2.

Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących,  służące wyłącznie do nieodpłatnego przewozu dzieci do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXVI/327/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 r.. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012r., poz. 5771)

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r. Podlega ona podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i miasta, tj. w gazecie lokalnej „Kurier” oraz tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu i w poszczególnych sołectwach oraz dzielnicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »