| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/469/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:

§ 1.

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wynosi:

1) odsamochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby osi, rodzaju zawieszenia i dopuszczalnej masy całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:


Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Powyżej 3,5
do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5
do 9 włącznie

Powyżej 9
i poniżej 12

Samochody ciężarowe


445,00 zł


835,00 zł


1.254,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Zawieszenie osi pneumatyczne
lub uznawane
za równoważne


Inne
systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

12

15

1.422,00 zł

1.435,00 zł

15

1.616,00 zł

1.699,00 zł

3 osie

12

19

1.936,00 zł

1.950,00 zł

19

23

2.118,00 zł

2.131,00 zł

23

2.257,00 zł

2.270,00 zł

4 osie i więcej

12

27

2.270,00 zł

2.298,00 zł

27

29

2.508,00 zł

2.521,00 zł

29

3.050,00 zł

3.121,00 zł


2) odciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 i pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów (w tonach)


Do 7 włącznie

Powyżej 7
i poniżej 12

Ciągniki siodłowe i balastowe


1.686,00 zł


1.909,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów (w tonach):
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa


Zawieszenie osi  pneumatyczne
lub uznawane
za równoważne


Inne
systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

12

25

1.936,00 zł

1.963,00 zł

25

31

2.131,00 zł

2.186,00 zł

31

2.005,00 zł

2.411,00 zł

3 osie i więcej

12

40

2.354,00 zł

2.368,00 zł

40

3.050,00 zł

3.121,00 zł

3) odprzyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 i pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton:

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy lub naczepy
łącznie z pojazdem silnikowym
od 7 ton i poniżej 12 ton

przyczepy i naczepy


348,00 zł


b) równą lub wyższą niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów :
naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)


Zawieszenie osi  pneumatyczne
lub  uznawane
za równoważneInne
systemy zawieszenia
osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

1 oś

12

25

320,00 zł

445,00 zł

25

445,00 zł

753,00 zł

2 osie

12

28

348,00 zł

432,00 zł

28

33

851,00 zł

1.170,00 zł

33

38

1.170,00 zł

1.784,00 zł

38

1.573,00 zł

2.327,00 zł

3 osie i więcej

12

38

934,00 zł

1.295,00 zł

38

1.254,00 zł

1.769,00 zł

4) odautobusu, o którym mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:


Rodzaj pojazdu

Ilość miejsc do siedzenia
(łącznie z miejscem dla kierowcy)

Autobusy

Mniejsza niż 30 miejsc

Równa lub wyższa niż 30 miejsc

1.073,00 zł

2.257,00 zł

§ 2.

Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących,  służące wyłącznie do nieodpłatnego przewozu dzieci do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXVI/327/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 r.. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012r., poz. 5771)

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r. Podlega ona podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i miasta, tj. w gazecie lokalnej „Kurier” oraz tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu i w poszczególnych sołectwach oraz dzielnicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »