| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/431/13 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594), art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) oraz art. 403 ust. 4 pkt 1a), ust. 5 i ust. 6, w związku z art. 400a ust.1 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) oraz Uchwały nr X/83/11 Rady Gminy Pilchowice z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice”, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

RADA GMINY PILCHOWICE uchwala:

§ 1. Ustala się zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dotacji z budżetu Gminy Pilchowice na realizację zadań ujętych w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice przyjętym Uchwałą nr X/83/11 Rady Gminy Pilchowice z dnia 14 lipca 2011r. określone w „Regulaminie dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice”” stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z pożyczki zaciąganej corocznie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pilchowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLII/361/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r., poz. 4511)

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek


REGULAMIN dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanych w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice"
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »