| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/431/13 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594), art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) oraz art. 403 ust. 4 pkt 1a), ust. 5 i ust. 6, w związku z art. 400a ust.1 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) oraz Uchwały nr X/83/11 Rady Gminy Pilchowice z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice”, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

RADA GMINY PILCHOWICE uchwala:

§ 1. Ustala się zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dotacji z budżetu Gminy Pilchowice na realizację zadań ujętych w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice przyjętym Uchwałą nr X/83/11 Rady Gminy Pilchowice z dnia 14 lipca 2011r. określone w „Regulaminie dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice”” stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z pożyczki zaciąganej corocznie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pilchowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLII/361/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r., poz. 4511)

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek


REGULAMIN dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanych w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice"
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »