| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/251/13 Rady Gminy Świnna

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie wprowadzenia na rok 2014 opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatnosci tej opłaty oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso osobom uprawnionym do jej pobierania

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z p. zm.), art.18a i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z p.zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 724)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje

§ 1. Wprowadza na rok 2014 opłatę od posiadania psów.

§ 2. Ustala wysokość stawek opłaty od posiadania psów :

1) Od posiadania jednego psa -40 zł

2) Od posiadania każdego następnego psa -45 zł

§ 3. Obowiązek uiszczenia opłaty ciąży na osobach fizycznych posiadających psy.

§ 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do 31 maja 2014 r. w kasie Urzędu Gminy lub u sołtysa.

2. W przypadku nie uiszczenia należnej opłaty w terminie określonym niniejszą uchwałą, osobom zobowiązanym do jej uiszczenia dokona się wymiaru tej opłaty i przy jej poborze doliczy się odsetki za zwłokę w wysokości określonej w przepisach szczegółowych, zaś w stosunku do zalegających dokona się egzekucji administracyjnej.

3. Pobór opłaty od posiadania psów powierza sie sołtysom poszczególnych sołectw wchodzących w skład gminy Świnna i od kwoty zainkasowanej przez nich przyznaje się prowizje w wysokości 10%.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku oraz podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »