| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/253/13 Rady Gminy Świnna

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594) , art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z p.zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłatach lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 724) oraz Załączników Nr 1-3 do Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013 poz. 812)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton :


Dopuszczalna  masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

Powyżej 9 t i mniej niż 12 t


Stawka podatku w złotych


Samochody wyprodukowane po roku 1995


586


1 079


1 208


Samochody wyprodukowane w roku 1995
i wcześniej


672


1 142


1 268

b) równej lub wyższej wartości niż 12 ton:


Dopuszczalna masa całkowita w tonach


Zawieszenie osi pneumatyczne


Inny system zawieszenia osi

2 OSIE


Nie mniej niż


Mniej niż


STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


12


15


1 243


1 367


15


1 367


1 679

3 OSIE

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


12


19


1 367


1 739


19


23


1 679


1 989


23


1 989


2 360


4 OSIE

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


12


27


1 492


1 863


27


29


1 863


2 237


29


2 237


2 819

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

CIĄGNIKI WYPRODUKOWANE

W 1995 r i wcześniej

Po roku 1995

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton włącznie


1 055


872


Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 t. i niższej niż 12 t.


1 117


995

b) równej lub wyższej niż 12 ton:


Dopuszczalna masa całkowita w tonach


Zawieszenie osi pneumatyczne


Inny system zawieszenia osi


2 OSIE


Nie mniej niż


Mniej niż


STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


12


25


1 117


1 306


25


31


1 370


1 616


31


1 863


2 178

3 OSIE

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


12


40


1 739


2 115


40


2 237


2 819

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, podlegają opodatkowaniu, w kwocie:

a) przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i później -701zł

b) przyczepy lub naczepy wyprodukowane do roku 1995 -840 zł

4. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, podlegają opodatkowaniu, w kwocie:


Dopuszczalna masa całkowita w tonach


Zawieszenie osi pneumatyczne


Inny system zawieszenia osi


1 OŚ


Nie mniej niż


Mniej niż


STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


12


25


745


1005


25


1 117


1 243

2 OSIE

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


12


28


1 117


1 697


28


33


1 370


1 697


33


38


1 616


1 697


38


1 863


2 112


3 OSIE

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


38


1 492


1 697


38


1 863


2 115

5. Od autobusów o liczbie miejsc siedzących:


Mniejszej niż
30 miejsc

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


Wyprodukowanych
w roku 1995 i wcześniej


1 615


2 051Wyprodukowanych po roku 1995


1 429


1 863

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy szkolne .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/165/12 Rady Gminy Świnna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku oraz podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo GASKOR

Profesjonalne publikacje z zakresu prawa i biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »