| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/253/13 Rady Gminy Świnna

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594) , art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z p.zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłatach lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 724) oraz Załączników Nr 1-3 do Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013 poz. 812)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton :


Dopuszczalna  masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

Powyżej 9 t i mniej niż 12 t


Stawka podatku w złotych


Samochody wyprodukowane po roku 1995


586


1 079


1 208


Samochody wyprodukowane w roku 1995
i wcześniej


672


1 142


1 268

b) równej lub wyższej wartości niż 12 ton:


Dopuszczalna masa całkowita w tonach


Zawieszenie osi pneumatyczne


Inny system zawieszenia osi

2 OSIE


Nie mniej niż


Mniej niż


STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


12


15


1 243


1 367


15


1 367


1 679

3 OSIE

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


12


19


1 367


1 739


19


23


1 679


1 989


23


1 989


2 360


4 OSIE

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


12


27


1 492


1 863


27


29


1 863


2 237


29


2 237


2 819

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

CIĄGNIKI WYPRODUKOWANE

W 1995 r i wcześniej

Po roku 1995

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton włącznie


1 055


872


Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 t. i niższej niż 12 t.


1 117


995

b) równej lub wyższej niż 12 ton:


Dopuszczalna masa całkowita w tonach


Zawieszenie osi pneumatyczne


Inny system zawieszenia osi


2 OSIE


Nie mniej niż


Mniej niż


STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


12


25


1 117


1 306


25


31


1 370


1 616


31


1 863


2 178

3 OSIE

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


12


40


1 739


2 115


40


2 237


2 819

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, podlegają opodatkowaniu, w kwocie:

a) przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i później -701zł

b) przyczepy lub naczepy wyprodukowane do roku 1995 -840 zł

4. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, podlegają opodatkowaniu, w kwocie:


Dopuszczalna masa całkowita w tonach


Zawieszenie osi pneumatyczne


Inny system zawieszenia osi


1 OŚ


Nie mniej niż


Mniej niż


STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


12


25


745


1005


25


1 117


1 243

2 OSIE

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


12


28


1 117


1 697


28


33


1 370


1 697


33


38


1 616


1 697


38


1 863


2 112


3 OSIE

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


38


1 492


1 697


38


1 863


2 115

5. Od autobusów o liczbie miejsc siedzących:


Mniejszej niż
30 miejsc

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


Wyprodukowanych
w roku 1995 i wcześniej


1 615


2 051Wyprodukowanych po roku 1995


1 429


1 863

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy szkolne .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/165/12 Rady Gminy Świnna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku oraz podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Turek

Ewa Turek ekspert komunikacji, trener biznesu, mediator. Od 20 lat doradza w świecie biznesu wspierając w rozwoju osobistym i zawodowym. Pracuje z zarządami, managerami, uczelniami, startupami. Pomaga w skutecznej komunikacji na scenie, w pracy, w życiu. Od 1996 roku działa w branży doradztwa personalnego. Pamięta czasy bez internetu i telefonów komórkowych. Technologia się zmienia, pozostaje człowiek. Mówca na konferencji TEDx. Od lat związana z międzynarodową organizacją edukacyjną Toastmasters International gdzie uzyskała najwyższy tytuł - Distinguished Toastmasters. Wicemistrz Polski Toastmasters. Od lat wspiera innych w rozwoju jako mentor, wykładowca, trener. Przedsiębiorca, prowadzi firmę konsultingową Innova Consulting, której hasło przewodnie brzmi – „Świadoma komunikacja – realny wpływ”

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »