| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/236/2013 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2013r. poz. 594 z   późn. zm.), art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) i   Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 7   sierpnia 2013 roku w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2014r. (Mon. Polski z   2013r., poz. 724) - Rada Miejska w   Żarkach uchwala:  

§   1.   Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:  

1.   od budynków lub ich części;  

1)   od 1   m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części –   0,64 zł   ,  

2)   od 1   m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –   18,73 zł,  

3)   od 1   m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –   10,18 zł,  

4)   od 1   m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –   4,42 zł   ,  

5)   od 1   m 2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części  

a)   zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   7,32 zł   ,  

b)   letniskowych z   wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –   7,32 zł   ,  

c)   nie wymienionych w   pkt. 5a i   5b z   wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –   4,19 zł   .  

2.   od budowli –   2%   ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt. 3   i ust. 3   – 7   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych  

3.   od gruntów:  

1)   od 1   m 2 powierzchni gruntów związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków –   0,76 zł   ,  

2)   od 1   ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –   4,30 zł   ,  

3)   od 1   m 2 powierzchni gruntów pozostałych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   0,41 zł   ,  

4)   od 1   m 2 powierzchni gruntów pozostałych –   0,22 zł.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XXIV/167/2012 Rady Miejskiej w   Żarkach z   dnia 30 listopada 2012 roku w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2012r. poz. 5417).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Żarki.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2014 roku oraz podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Żarki.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Żarkach  


Andrzej   Jakóbczak

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »