| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/238/2013 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust. 1,art.41 ust.1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r., poz.594 z   późn. zm.) art. 10 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz. 613z późn.zm.) przy uwzględnieniu Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 7   sierpnia 2013 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2014 r. (Monitor Polski, poz. 724) i   Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 7   października 2013 roku w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2014 r. (Monitor Polski poz.812) Rada Miejska w   Żarkach uchwala:  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014r  

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XXV/180/2012 Rady Miejskiej w   Żarkach z   dnia 14 grudnia 2012 roku w   sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i   zwolnień w   tym podatku na 2013 rok opublikowana w   Dz. Urz. Woj. Śl. 2012.poz.5934 z   dn. 17.12.2012r.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Żarki.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2014 roku oraz podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Żarki .  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Żarkach  


Andrzej   Jakóbczak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Stucke

Kancelaria Prawa Pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »