| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Brzeszcze; Burmistrza Pszczyny

z dnia 6 listopada 2013r.

do porozumienia nr PZE/18/R/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Brzeszcze zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r

Na podstawie uchwały Nr XVII/219/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23.02.2012 r. w sprawie przejęcia przez gminę Pszczyna zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz na podstawie uchwały nr III/18/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28.12.2010 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Brzeszcze a Gminą Pszczyna dotyczących zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zawarty pomiędzy gminą Pszczyna reprezentowaną przez Pana Dariusza Skrobola - Burmistrza Pszczyny a gminą Brzeszcze reprezentowaną przez Panią Cecylię Ślusarczyk - Pełniąca funkcję Burmistrza Brzeszcz.

§ 1. W porozumieniu nr PZE/18/R/2013 z dnia 26 września 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Uwzględniając wniosek Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pszczynie przy ul. Bogedaina 9 w sprawie przyznania 18/18 etatu na realizację nauki religii w roku szkolnym 2013/2014 dla120 uczniówpobierających naukę w szkołach prowadzonych przez: gminę Pszczyna, gminę Miedźna, gminę Bojszowy, gminę Suszec, gminę Goczałkowice-Zdrój oraz gminę Brzeszcze wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w wymiarze 1 etatu nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47.;

2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Gmina Brzeszcze zobowiązuje się przekazać gminie Pszczyna dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Brzeszcze, w roku szkolnym 2013/2014 tj. za1 uczniaw wysokości:36,67 złmiesięcznie w 2013 r. x 4 miesiące =146,68 zł(za okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r.).;

3) załącznik nr 1 do porozumienia nr PZE/18/R/2013 z dnia 26 września 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek gminy Pszczyna.

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Pełniąca funkcję Burmistrza Brzeszcz


Cecylia Ślusarczyk

Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 1
Burmistrza Pszczyny i Burmistrza Brzeszcz
z dnia 6 listopada 2013 r.

Kalkulacja kosztów zatrudnienia nauczyciela - nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Nauczyciel religii - zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszczynie.

Wymiar zatrudnienia:18/18

Koszt miesięczny:

2013 r.
od 01.09.2013 r.
do 31.12.2013 r.
18/18

Stawka zasadnicza

2 647,00 zł

Wysługa 20%

529,40 zł

Motywacyjny

100,00 zł

Łącznie:

3 276,40 zł

§ 4010

3 276,40 zł

§ 4040

274,29 zł

§ 4110

610,36 zł

§ 4120

0,00 zł

§ 4440

239,99 zł

Łącznie:

4 401,04 zł

ilość dzieci pobierających naukę / w tym ilość uczniów z gminy Brzeszcze

120/1

miesięczna kwota dotacji do przekazania

36,67 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »