| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/316/2013 Rady Gminy Ciasna

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie opłaty targowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym      (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.); i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz art. art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa    (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ) zarządza się co następuje:

§ 1.

Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Ciasna  w

wysokości20,00zł.

§ 2.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż,

§ 3.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa przez inkasentów,  którymi będą dla

poszczególnych   miejscowości :

a) Ciasna                - Urszula Lajt,

b) Dzielna              -  Dariusz Czapla,

c) Glinica               - Grażyna Gała,

d) Jeżowa               - Aniela Gajda,

e) Molna                - Brygida Pietrucha,

f) Panoszów            -  Roman  Gbur,

g) Sieraków Śląski   - Julian  Werner,

h) Wędzina              -Teresa  Kozala,

i) Zborowskie          - Henryk Pietrucha,

lub jest płatny w kasie Urzędu Gminy w Ciasnej.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których  mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 15% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXIX /192/2012 Rady Gminy  Ciasna z dnia 10 XII 2012 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »