| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 349/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r. poz. 465), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn.zm.)

Rada Miejska w Kłobucku
uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie sołectw Gminy Kłobuck

§ 2. Na inkasentów podatków wymienionych w § 1 wyznacza się sołtysów:

1. Pan Zygmunt Bełtowski – na terenie Sołectwa Biała

2. Pan Krzysztof Soboniak – na terenie Sołectwa Borowianka

3. Pani Alfreda Świąć – na terenie Sołectwa Brody Malina

4. Pani Mariola Wojciechowska – na terenie Sołectwa Gruszewnia

5. Pan Józef Soboniak – na terenie Sołectwa Kamyk

6. Ani Alina Rokita – na terenie Sołectwa Kopiec

7. Pan Lech Chłąd – na terenie Sołectwa Lgota

8. Pani Urszula Bugaj – na terenie Sołectwa Libidza

9. Pani Barbara Ziętal – na terenie Sołectwa Łobodno

10. Pan Tadeusz Boroń – na terenie Sołectwa Niwa Skrzeszów

11. Pani Krystyna Nowakowska – na terenie Sołectwa Nowa Wieś

12. Pani Anna Ulfik – na terenie Sołectwa Przybyłów

13. Pan Władysław Płuska – na terenie Sołectwa Rybno

14. Pan Stanisław Zych – na terenie Sołectwa Smugi

15. Pan Mirosław Strzelczyk – na terenie Sołectwa Zakrzew

§ 3. Ustala się następujące wynagrodzenie za inkaso:

1. 12 % od zainkasowanej kwoty podatków wymienionych w § 1 dla inkasentów sołectw – Przybyłów, Niwa Skrzeszów, Rybno, Kopiec, Brody Malina, Zakrzew

2. 8 % od zainkasowanej kwoty podatków wymienionych w § 1 dla inkasentów sołectw – Smugi, Nowa Wieś, Borowianka, Lgota, Gruszewnia

3. 5 % od zainkasowanej kwoty podatków wymienionych w § 1 dla inkasentów sołectw – Łobodno, Kamyk, Biała, Libidza

§ 4. Traci moc Uchwała 260/XXI/2004 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od posiadania psów w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »