| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 350/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a) pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. , Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)

Rada Miejska w Kłobucku
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Kłobuck. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży.

§ 2. 1. Stawka opłaty targowej uzależniona jest od zajętej przez dokonującego sprzedaży powierzchni (wyjątek stanowi handel obnośny i z wóżka) oraz od miejsca prowadzenia sprzedaży.

2. Pod pojęciem zajmowanej powierzchni należy rozumieć obszar służący dokonującemu sprzedaży wykonywania czynności związanych ze sprzedażą, a w szczególności do ustawienia stoiska lub innego przedmiotu, w tym samochodu pełniącego rolę lady sprzedażnej, magazynowania towarów i składowania opakowań po towarach, jak również obszar zajęty dla potrzeb bytowych samego handlującego.

3. Pod pojęciem sprzedaży należy rozumieć nie tylko zawarcie umowy przenoszącej własność rzeczy, ale także wyjście z ofertą i wystawienie towaru.

§ 3. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej:

1) w zależności od miejsca prowadzenia sprzedaży:

Lp.

Aleja sektor

Numer miejsca

Wysokość opłaty targowej

1

Aleja główna

0-194

24,00 zł

2

Sektor A

1-23

22,00 zł

3

Sektor B

1-24

22,00 zł

4

Sektor C

1-22

22,00 zł

5

Sektor D

1-19

22,00 zł

6

Sektor E

1-23

22,00 zł

7

Sektor F

1-15

22,00 zł

8

Sektor G

1-15

22,00 zł

9

Sektor H

1-19

22,00 zł

10

Sektor I

0-34 i 67-101

22,00 zł

11

Sektor I

35-66

40,00 zł

12

Sektor J

1-15

5,00 zł

13

Sektor K

1-111

22,00 zł

14

Sektor L

1-9

22,00 zł

15

Sektor M

1-8

22,00 zł

16

Sektor N

1-12

22,00 zł

17

Sektor R

1-42

22,00 zł

18

Sektor P

1-79

22,00 zł

19

Sektor przy MOK

0-66

5,00 zł

Załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) W pozostałych przypadkach:

- za każdy metr kwadratowy zajętej powierzchni - 2,00 zł,

- za sprzedaż obnośną z ręki, kosza, wiadra - 5,00 zł,

- za sprzedaż z wózka - 10,00 zł.

3) W trakcie odbywających się na terenie miasta imprez artystyczno-rozrywkowych i sportowych za sprzedaż towarów lub usług

- za każdy metr kwadratowy zajętej powierzchni - 10,00 zł,

- za sprzedaż obnośną z ręki lub kosza - 5,00 zł,

- za sprzedaż z wózka - 10,00 z.

4) Jeżeli oferowane towary podlegają opłacie targowej w różnej wysokości pobiera się jedną opłatę wg wyższej stawki.

§ 4. Do poboru opłaty targowej w drodze inkasa wyznacza się Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku.

§ 5. Wszystkich dokonujących sprzedaży zobowiązuje się do posiadania pokwitowania dokonanej opłaty targowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr 229/XXIII/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 350/XXXVI/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 25 listopada 2013 r.

Nie udało się dołączyć obrazu. Brak pamięci.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »