| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 350/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a) pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. , Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)

Rada Miejska w Kłobucku
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Kłobuck. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży.

§ 2. 1. Stawka opłaty targowej uzależniona jest od zajętej przez dokonującego sprzedaży powierzchni (wyjątek stanowi handel obnośny i z wóżka) oraz od miejsca prowadzenia sprzedaży.

2. Pod pojęciem zajmowanej powierzchni należy rozumieć obszar służący dokonującemu sprzedaży wykonywania czynności związanych ze sprzedażą, a w szczególności do ustawienia stoiska lub innego przedmiotu, w tym samochodu pełniącego rolę lady sprzedażnej, magazynowania towarów i składowania opakowań po towarach, jak również obszar zajęty dla potrzeb bytowych samego handlującego.

3. Pod pojęciem sprzedaży należy rozumieć nie tylko zawarcie umowy przenoszącej własność rzeczy, ale także wyjście z ofertą i wystawienie towaru.

§ 3. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej:

1) w zależności od miejsca prowadzenia sprzedaży:

Lp.

Aleja sektor

Numer miejsca

Wysokość opłaty targowej

1

Aleja główna

0-194

24,00 zł

2

Sektor A

1-23

22,00 zł

3

Sektor B

1-24

22,00 zł

4

Sektor C

1-22

22,00 zł

5

Sektor D

1-19

22,00 zł

6

Sektor E

1-23

22,00 zł

7

Sektor F

1-15

22,00 zł

8

Sektor G

1-15

22,00 zł

9

Sektor H

1-19

22,00 zł

10

Sektor I

0-34 i 67-101

22,00 zł

11

Sektor I

35-66

40,00 zł

12

Sektor J

1-15

5,00 zł

13

Sektor K

1-111

22,00 zł

14

Sektor L

1-9

22,00 zł

15

Sektor M

1-8

22,00 zł

16

Sektor N

1-12

22,00 zł

17

Sektor R

1-42

22,00 zł

18

Sektor P

1-79

22,00 zł

19

Sektor przy MOK

0-66

5,00 zł

Załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) W pozostałych przypadkach:

- za każdy metr kwadratowy zajętej powierzchni - 2,00 zł,

- za sprzedaż obnośną z ręki, kosza, wiadra - 5,00 zł,

- za sprzedaż z wózka - 10,00 zł.

3) W trakcie odbywających się na terenie miasta imprez artystyczno-rozrywkowych i sportowych za sprzedaż towarów lub usług

- za każdy metr kwadratowy zajętej powierzchni - 10,00 zł,

- za sprzedaż obnośną z ręki lub kosza - 5,00 zł,

- za sprzedaż z wózka - 10,00 z.

4) Jeżeli oferowane towary podlegają opłacie targowej w różnej wysokości pobiera się jedną opłatę wg wyższej stawki.

§ 4. Do poboru opłaty targowej w drodze inkasa wyznacza się Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku.

§ 5. Wszystkich dokonujących sprzedaży zobowiązuje się do posiadania pokwitowania dokonanej opłaty targowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr 229/XXIII/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 350/XXXVI/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 25 listopada 2013 r.

Nie udało się dołączyć obrazu. Brak pamięci.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »