| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/280/2013 Rady Gminy Miedźna

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit.c i d oraz lit.i oraz pkt.10 i art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89, art. 211, art.212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 236,237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Zmiany tabeli Nr 1 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 1 ujętą w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 947 862,00 zł, zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 68 000,00 zł,

§ 2. Zmiany tabeli Nr 2 ujętej w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 2 ujętą w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 940 808,00 zł, zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 80 000,00 zł,

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 429 005,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 519 691,00 zł,

2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 909 314,61 zł,

§ 4. Zmiany tabeli Nr 3 ujętej w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 3 ujętą w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym zmniejszenia przychodów o kwotę 4 946,00 zł,

§ 5. Zmiany tabeli Nr 4 ujętej w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 4 ujętą w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,                                         

§ 6. Zmiany załącznika Nr 1 ujętego w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 1 ujętym w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,             

§ 7. Ustala się dochody w wysokości 317 188,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 287 188,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 30 000,00 zł,

§ 8. Budżet gminy po zmianach po stronie:

- dochodów wynosi 52 465 496,50 zł,

- wydatków wynosi 54 894 502,11 zł,

- przychodów wynosi 4 909 314,61 zł,

- rozchodów wynosi 2 480 309,00 zł.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna,

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/280/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/280/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/280/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/280/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/280/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Igor Bąkowski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »