| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/282/2013 Rady Gminy Miedźna

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8,art.40 ust.1, w związku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013r poz. 594 z późn. zm.) art 6 ust 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.z 2010r Nr 95 poz 613 z późn. zm.), art 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r nr 136 poz.969 z późn. zm.) i art 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym ( Dz.U. z 2013r poz. 465z późn. zm.) w związku z art. 28 § 4 i art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. 2012.749 z późn.zm),

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Zarządzić pobór w drodze inkasa:

1. podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

2. podatku rolnego od osób fizycznych;

3. podatku leśnego od osób fizycznych;

4. opłaty targowej.

§ 2. Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych w § 1 podatków i opłat:

1. inkasentami podatków są:

1) Pan Janusz Pławecki – na terenie sołectwa Frydek

2) Pan Jan Nowak - na terenie sołectwa Gilowice

3) Pan Marcin Orłoś- na terenie sołectwa Góra

4) Pan Jan Cofała- na terenie sołectwa Miedźna

5) Pani Honorata Cofała- na terenie sołectwa Miedźna

6) Pan Czesław Rozmus – na terenie sołectwa Wola

7) Pan Janusz Starzec – na terenie Osiedla Wola I

8) Pan Andrzej Biszkant- na terenie Osiedla Wola II

9) Pan Marcin Sosna na terenie sołectwa Grzawa

2. inkasentem opłaty targowej na terenie Gminy Miedźna jest Pani Maria Gruszka

§ 3. Ustala się dla inkasenta opłaty targowej następujące terminy płatności:

1) do należności pobranych w dniach od 1 do 15 -w terminie do 16 dnia danego miesiąca,

2) do należności pobranych od 16 do końca miesiąca- w terminie do 1 dnia następnego miesiąca.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie:

1. z tytułu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w wysokości 2% pobranego podatku.

2. z tytułu poboru opłaty targowej w wysokości 25 % pobranej opłaty.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała nr III/21/2006 Rady Gminy Miedźna z dnia 6 grudnia 2006r w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego oraz rolnego w drodze inkasa.

§ 7. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń a także na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźna.             

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Biernacki

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »