| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/299/2013 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r. poz. 594 z   późn. zm.), art. 5   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala  

§   1.   Stawki podatku od nieruchomości na rok 2014:  

1)   Od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków od 1   m² powierzchni 0,85 zł  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne od 1   ha powierzchni 4,56 zł  

c)   oznaczonych w   ewidencji gruntów i   budynków symbolem „dr” od 1   m² powierzchni 0,13 zł  

d)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m² powierzchni 0,24 zł  

2)   Od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych od 1   m² powierzchni użytkowej 0,71 zł  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1   m² powierzchni użytkowej 20,21 zł  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1   m² powierzchni użytkowej 10,67 zł  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1   m² powierzchni użytkowej 4,61 zł  

e)   domków rekreacyjnych, letniskowych i   pensjonarskich od 1   m² powierzchni użytkowej 7,73 zł  

f)   garaży od 1   m² powierzchni użytkowej 5,07 zł  

g)   budynków inwentarskich, składowych i   stodół będących własnością osób nieprowadzących działalności gospodarczej od 1   m² powierzchni użytkowej 3,37 zł  

h)   pozostałych budynków lub ich części, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m² powierzchni użytkowej 4,71 zł  

3)   Od budowli – 2% ich wartości.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2014 roku.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mierzęcice.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Twardoch

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Darren Chong

Ekspert ds. kontaktów biznesowych z Azjatami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »