| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/299/2013 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r. poz. 594 z   późn. zm.), art. 5   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala  

§   1.   Stawki podatku od nieruchomości na rok 2014:  

1)   Od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków od 1   m² powierzchni 0,85 zł  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne od 1   ha powierzchni 4,56 zł  

c)   oznaczonych w   ewidencji gruntów i   budynków symbolem „dr” od 1   m² powierzchni 0,13 zł  

d)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m² powierzchni 0,24 zł  

2)   Od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych od 1   m² powierzchni użytkowej 0,71 zł  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1   m² powierzchni użytkowej 20,21 zł  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1   m² powierzchni użytkowej 10,67 zł  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1   m² powierzchni użytkowej 4,61 zł  

e)   domków rekreacyjnych, letniskowych i   pensjonarskich od 1   m² powierzchni użytkowej 7,73 zł  

f)   garaży od 1   m² powierzchni użytkowej 5,07 zł  

g)   budynków inwentarskich, składowych i   stodół będących własnością osób nieprowadzących działalności gospodarczej od 1   m² powierzchni użytkowej 3,37 zł  

h)   pozostałych budynków lub ich części, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m² powierzchni użytkowej 4,71 zł  

3)   Od budowli – 2% ich wartości.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2014 roku.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mierzęcice.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Twardoch

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »