| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 420/XLI/13 Rady Miasta Żory

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, wzoru załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru deklaracji o gruntach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz.U.z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1. Określić wzory następujących formularzy:

1) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości DN–1A, stanowiący załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały,

3) wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1, stanowiący załącznik
nr 3 do niniejszej uchwały,

4) wzór załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1A, stanowiący załącznik
nr 4 do niniejszej uchwały,

5) wzór deklaracji na podatek leśny DL-1, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

6) wzór informacji o lasach IL-1, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

7) wzór deklaracji na podatek rolny DR-1, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

8) wzór informacji o gruntach IR-1, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miasta Żory Nr 160/XV/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru załącznika do deklaracji na podatekod nieruchomości, wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, wzoru załącznikado informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji o gruntach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta, który poda jej treść do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 420/XLI/13
Rady Miasta Żory
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 420/XLI/13
Rady Miasta Żory
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 420/XLI/13
Rady Miasta Żory
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 420/XLI/13
Rady Miasta Żory
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 420/XLI/13
Rady Miasta Żory
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 420/XLI/13
Rady Miasta Żory
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 420/XLI/13
Rady Miasta Żory
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 420/XLI/13
Rady Miasta Żory
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »