| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/373/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) –Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, poza nieruchomościami wymienionymi w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 10 ust 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw:

a) grunty i budynki  związane z funkcjonowaniem cmentarzy,

b) grunty, budynki lub ich części niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykorzystywane do działalności, o której mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 406) oraz ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.),

c) grunty, budynki lub ich części niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykorzystywane do działalności o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 182 ze zm.),

d) budynki mieszkalne, z wyłączeniem znajdujących się w nich powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w których w 2014 roku zainstalowano urządzenia wykorzystujące siły przyrody (woda, wiatr),

e) budynki mieszkalne, z wyłączeniem znajdujących się w nich powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w których w 2014 roku przeprowadzono termoizolację polegającą na wymianie okien i dociepleniu budynku.

§ 2.

Uchyla się Uchwałę nr LII/362/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2014 r.

§ 3.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej NR XXXV/248/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2013 r.

§ 4.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej -  dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Fiuk

Doradca ekonomiczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »