| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/340/2013 Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2014 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 130a ust. 6 - 6e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i § 5 uchwały nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statusowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 2488).

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość kosztów usunięcia pojazdu w przypadku niezrealizowania dyspozycji usunięcia, o której mowa w art. 130a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.):

1) dla roweru lub motoroweru - 100 zł,

2) dla motocykla - 200 zł,

3) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - 440 zł,

4) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 7,5 tony - 550 zł,

5) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony do 16 ton - 780 zł,

6) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton - 1150 zł,

7) dla pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 1400 zł.

2. Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego, o którym mowa w art. 130a ust. 1-2 w związku z art. 130a ust. 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.):

1) dla roweru lub motoroweru:

a) za usunięcie - 110 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 17 zł,

2) dla motocykla:

a) za usunięcie - 218 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 24 zł,

3) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony:

a) za usunięcie - 478 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 37 zł,

4) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 7,5 tony:

a) za usunięcie - 597 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 49 zł,

5) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony do 16 ton:

a) za usunięcie - 846 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 71 zł,

6) dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton:

a) za usunięcie - 1247 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 132 zł,

7) dla pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne:

a) za usunięcie - 1518 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 196 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/251/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2013 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Adam Wajda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »