| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/865/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 724), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 812) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

Rada Miejska w Bielsku-Białej
p o s t a n a w i a

§ 1. Określić stawki podatku od środków transportowych w wysokości jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/284/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/865/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 listopada 2013 r.

Stawki podatku od środków transportowych

Podatek od jednego środka transportowego wynosi rocznie:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 636,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 188,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1 452,00 zł             

d) ciężarowe od 12 ton do 18 ton włącznie w zależności od rodzaju zawieszenia osi jezdnych:

zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne - 2 112,00 zł

inne systemy zawieszenia osi jezdnych - 2 328,00 zł

e) ciężarowe powyżej 18 ton i poniżej 29 ton w zależności od rodzaju zawieszenia osi jezdnych:

zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne - 2 388,00 zł

inne systemy zawieszenia osi jezdnych - 2 568,00 zł

f) ciężarowe od 29 ton - w zależności od rodzaju zawieszenia osi jezdnych oraz liczby osi:

Liczba osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

2 568,00 zł

2 664,00 zł

3 osie

2 664,00 zł

2 760,00 zł

4 osie lub więcej

2 760,00 zł

2 844,00 zł

2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 692,00 zł

b) w zależności od rodzaju zawieszenia osi jezdnych oraz liczby osi:

II osie

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

od 12 ton i poniżej 31 ton

1 896,00 zł

2 028,00 zł

od 31 ton do 36 ton włącznie

2 124,00 zł

2 208,00 zł

powyżej 36 ton

2 640,00 zł

2 700,00 zł

III osie

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

od 12 ton i poniżej 40 ton

1 956,00 zł

2 076,00 zł

od 40 ton

2 724,00 zł

2 844,00 zł

3. od przyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą :

a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 576,00 zł

b) od 12 ton do 36 ton włącznie w zależności od rodzaju zawieszenia osi jezdnych oraz liczby osi:

Liczba osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

1 332,00 zł

1 476,00 zł

2 osie

1 404,00 zł

1 560,00 zł

3 osie

1 476,00 zł

1 620,00 zł

c) powyżej 36 ton - w zależności od rodzaju zawieszenia osi jezdnych oraz liczby osi:

Liczba osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

1 584,00 zł

1 788,00 zł

2 osie

1 704,00 zł

2 052,00 zł

3 osie

1 764,00 zł

2 100,00 zł

4. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) do 15 miejsc włącznie - 948,00 zł

b) większej niż 15 miejsc i mniejszej niż 30 miejsc - 1 632,00 zł

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2 124,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »