| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/865/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 724), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 812) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

Rada Miejska w Bielsku-Białej
p o s t a n a w i a

§ 1. Określić stawki podatku od środków transportowych w wysokości jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/284/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/865/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 listopada 2013 r.

Stawki podatku od środków transportowych

Podatek od jednego środka transportowego wynosi rocznie:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 636,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 188,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1 452,00 zł             

d) ciężarowe od 12 ton do 18 ton włącznie w zależności od rodzaju zawieszenia osi jezdnych:

zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne - 2 112,00 zł

inne systemy zawieszenia osi jezdnych - 2 328,00 zł

e) ciężarowe powyżej 18 ton i poniżej 29 ton w zależności od rodzaju zawieszenia osi jezdnych:

zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne - 2 388,00 zł

inne systemy zawieszenia osi jezdnych - 2 568,00 zł

f) ciężarowe od 29 ton - w zależności od rodzaju zawieszenia osi jezdnych oraz liczby osi:

Liczba osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

2 568,00 zł

2 664,00 zł

3 osie

2 664,00 zł

2 760,00 zł

4 osie lub więcej

2 760,00 zł

2 844,00 zł

2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 692,00 zł

b) w zależności od rodzaju zawieszenia osi jezdnych oraz liczby osi:

II osie

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

od 12 ton i poniżej 31 ton

1 896,00 zł

2 028,00 zł

od 31 ton do 36 ton włącznie

2 124,00 zł

2 208,00 zł

powyżej 36 ton

2 640,00 zł

2 700,00 zł

III osie

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

od 12 ton i poniżej 40 ton

1 956,00 zł

2 076,00 zł

od 40 ton

2 724,00 zł

2 844,00 zł

3. od przyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą :

a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 576,00 zł

b) od 12 ton do 36 ton włącznie w zależności od rodzaju zawieszenia osi jezdnych oraz liczby osi:

Liczba osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

1 332,00 zł

1 476,00 zł

2 osie

1 404,00 zł

1 560,00 zł

3 osie

1 476,00 zł

1 620,00 zł

c) powyżej 36 ton - w zależności od rodzaju zawieszenia osi jezdnych oraz liczby osi:

Liczba osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

1 584,00 zł

1 788,00 zł

2 osie

1 704,00 zł

2 052,00 zł

3 osie

1 764,00 zł

2 100,00 zł

4. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) do 15 miejsc włącznie - 948,00 zł

b) większej niż 15 miejsc i mniejszej niż 30 miejsc - 1 632,00 zł

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2 124,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »