| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/4/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia.

RADA MIEJSKA W BIERUNIU

uchwala:

§ 1

1. Ustalić dzienne stawki opłaty targowej od dokonywanej sprzedaży na targowiskach w wysokości określonej w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

3. Targowiskami, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.

§ 2

1. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Do pobierania opłaty powołać inkasentów:

1) Urszulę Podbioł – zam. w Bieruniu przy ul. Jagiełły 24;

2) Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o., ul. Lompy 11, 41-806 Zabrze;

3) Pracowników Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

3. Ustalić wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej w wysokości 15% prowizji od pobranej opłaty,
za wyjątkiem pracowników Referatu Podatków i Opłat Lokalnych.

§ 3

1. Ustalić dwa terminy płatności pobranych opłat przez inkasentów:

1) Pierwszy termin - do należności pobranych w drodze inkasa w pierwszej połowie miesiąca - do 15 każdego miesiąca.

2) Drugi termin - do należności pobranych w drodze inkasa w drugiej połowie miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć  Burmistrzowi Miasta Bierunia.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1.01.2014 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/4/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 28 listopada 2013 r.

wysokość dziennych stawek opłaty targowej w 2014 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Dzienna stawka opłaty w złotych

1.

Przy sprzedaży obnośnej

7,00 zł

2.

Przy sprzedaży z samochodu do 3,5 t ładowności i innych pojazdów

18,00 zł

3.

Przy sprzedaży z samochodu pow. 3,5 t ładowności

24,00 zł

4.

Przy sprzedaży ze straganu (od straganu o powierzchni do 10 m2)

10,00 zł

5.

Od straganu o powierzchni powyżej 10 m2

18,00 zł


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992 r.), 2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WEL. 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »