| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 182/XXIV/2013 Rady Gminy Irządze

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594; z póż.zm.) i art. 2,3,4 ust.1,art.5 ust1ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póż. Zm./Obwieszczenie MinistraFinansów z dnia 09 września 2013r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r./MP z 2013r z dn. 09 września 2013 poz.724 / art.4 ust.1 art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych/ tekst jednolity Dz.U. z 2011r Nr.197 poz.1172 z póżn. zm/Rada Gminy Irządze uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Irządze

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków –0,89 złod 1 m² powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –4,55 złod 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego– 0,46 złod 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych –0,74 złod 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –22,80złod 1 m² powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -10,70 złod 1 m² powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń- 4,65 złod 1 m² powierzchni użytkowej;

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –7,70 złod 1 m² powierzchni użytkowej;

- domy letniskowe –7,35zł od 1 m² powierzchni użytkowej

- pozostałe budynki związane z garażowaniem –3,20 złod 1 m² powierzchni użytkowej

3) od budowli – 2%ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Irządze Nr 107/XVI/2012 z dnia 30 listopada 2012 r

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Tomasz Rodacki

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Bierła

Ekspert Aferry.pl, specjalista ds. marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »