| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 182/XXIV/2013 Rady Gminy Irządze

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594; z póż.zm.) i art. 2,3,4 ust.1,art.5 ust1ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póż. Zm./Obwieszczenie MinistraFinansów z dnia 09 września 2013r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r./MP z 2013r z dn. 09 września 2013 poz.724 / art.4 ust.1 art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych/ tekst jednolity Dz.U. z 2011r Nr.197 poz.1172 z póżn. zm/Rada Gminy Irządze uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Irządze

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków –0,89 złod 1 m² powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –4,55 złod 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego– 0,46 złod 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych –0,74 złod 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –22,80złod 1 m² powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -10,70 złod 1 m² powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń- 4,65 złod 1 m² powierzchni użytkowej;

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –7,70 złod 1 m² powierzchni użytkowej;

- domy letniskowe –7,35zł od 1 m² powierzchni użytkowej

- pozostałe budynki związane z garażowaniem –3,20 złod 1 m² powierzchni użytkowej

3) od budowli – 2%ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Irządze Nr 107/XVI/2012 z dnia 30 listopada 2012 r

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Tomasz Rodacki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »