| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 183/XXIV/2013 Rady Gminy Irządze

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póż,zm. / i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póżn. zm/, Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013rw sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych /M.P z 09 września 2013r poz.724/ Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 07 pażdziernika 2013r w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013r/M.P. z 2013r poz.812z dn. 11 pazdziernika 2013r / art.4 ust.1 art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / tekst jednolity Dz.U. z 2011r Nr.197 poz.1172 z póżn zm/Rada Gminy Irządze uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Irządze Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014r.

a) powyżej 3.5 ton i poniżej 12 ton (samochody ciężarowe) art. 8 pkt 1, art. 10 ust 1 pkt 1 lit. abc

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej3.5 do 5.5 włącznie

Powyżej 5.5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i
Mniej niż 12

Stawka

podatku w złotych

690.-

1 100.-

1 350.-

b) równej lub wyższe niż 12 ton (samochody ciężarowe) art. 8 pkt 2, art. 10 pkt 1 ust 2

Dopuszczalna masa
Całkowita

2
o s i e

Nie mniej
niż

Mniej
niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku

w złotych

12

13

930.-

600.-

13

14

940.-

800.-

14

15

950.-

960.-

15

1 300.-

1 350.-

3 o s i e

stawka podatku w złotych

12

17

980.-

700.-

17

19

990.-

1.100.-

19

21

1.000.-

1.300.-

21

23

1.010.-

1 500.-

23

25

1 058,07

1 650.-

25

1.058,07

1 650.-

4 osie i więcej1225

stawka podatku w złotych


900.-


1.000.-

25

27

1.040.-

1100.-

27

29

1.660.-

1 730.-.

29

31

1 730.-

2.580. -

31

1 730.-

2.580.-.

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3.5 ton i poniżej 12 ton (art. 8 pkt 3,art. 10 ust 1 pkt 4) w

ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton


1.000.-

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
7 ton i poniżej 12 ton


1.200.-

b) równej lub wyższej niż 12 ton (art. 8 pkt 4 art. 10 ust 1 pkt 4)

Dopuszczalna masa
całkowita w tonach

2
o s i e

Nie minie
Niż

Mniej
niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w

Stawka podatku w

12

18

1.300.-

1.300.-

18

25

1.310.-

1.400.-

25

31

1.410.-

1.480.-

31

1.490.-

2 050.-

3 osie i więcej1240

Stawka podatku w złotych


1.610.-


1.800,.-

40

1.800.-

2.680..-

3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. (art. 8 pkt 5)

- przyczepy lub naczepy kwota 400.-zł

4) . Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. (art. 8 pkt 6, art. 10 ust 1 pkt 6)

Dopuszczalna masa
Całkowita w tonach

1 oś

Nie mnie
niż

Mniej
niż

Zawieszenie osi
pneumatyczne lub
podobne

Inny system zawieszenia
osi

Stawka podatku w złotych

12

18

170.-

330.-

18

25

190.-

333,83-

25

350.-

590.-

2 o s i e

Stawka podatku w złotych

12

28

220-

340.-

28

33

650.--

890.-

33

38

900.-

1.350.-

38

1.200.-

1.780.-

3 o s i e

Stawka podatku w złotych

12

38

710.-

1.400.-

38

990.-

1.500.-

5. Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia (art 8 pkt 7, art. 10 pkt 7 )

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30
Miejsc

Stawka podatku w złotych

1.580.-

2.000.-

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb oświaty i wychowania, opieki społecznej – nie przeznaczonych na działalność gospodarczą. Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody służące udzieleniu pomocy w sprawie gaszenia pożarów lub innych klęsk żywiołowych z terenu gminy.

§ 3. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Irządze Nr.108/XVI/2012 z dn. 30 listopada 2012r § 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do podatków należnych w 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Tomasz Rodacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »