| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 183/XXIV/2013 Rady Gminy Irządze

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póż,zm. / i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póżn. zm/, Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013rw sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych /M.P z 09 września 2013r poz.724/ Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 07 pażdziernika 2013r w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013r/M.P. z 2013r poz.812z dn. 11 pazdziernika 2013r / art.4 ust.1 art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / tekst jednolity Dz.U. z 2011r Nr.197 poz.1172 z póżn zm/Rada Gminy Irządze uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Irządze Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014r.

a) powyżej 3.5 ton i poniżej 12 ton (samochody ciężarowe) art. 8 pkt 1, art. 10 ust 1 pkt 1 lit. abc

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej3.5 do 5.5 włącznie

Powyżej 5.5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i
Mniej niż 12

Stawka

podatku w złotych

690.-

1 100.-

1 350.-

b) równej lub wyższe niż 12 ton (samochody ciężarowe) art. 8 pkt 2, art. 10 pkt 1 ust 2

Dopuszczalna masa
Całkowita

2
o s i e

Nie mniej
niż

Mniej
niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku

w złotych

12

13

930.-

600.-

13

14

940.-

800.-

14

15

950.-

960.-

15

1 300.-

1 350.-

3 o s i e

stawka podatku w złotych

12

17

980.-

700.-

17

19

990.-

1.100.-

19

21

1.000.-

1.300.-

21

23

1.010.-

1 500.-

23

25

1 058,07

1 650.-

25

1.058,07

1 650.-

4 osie i więcej1225

stawka podatku w złotych


900.-


1.000.-

25

27

1.040.-

1100.-

27

29

1.660.-

1 730.-.

29

31

1 730.-

2.580. -

31

1 730.-

2.580.-.

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3.5 ton i poniżej 12 ton (art. 8 pkt 3,art. 10 ust 1 pkt 4) w

ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton


1.000.-

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
7 ton i poniżej 12 ton


1.200.-

b) równej lub wyższej niż 12 ton (art. 8 pkt 4 art. 10 ust 1 pkt 4)

Dopuszczalna masa
całkowita w tonach

2
o s i e

Nie minie
Niż

Mniej
niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w

Stawka podatku w

12

18

1.300.-

1.300.-

18

25

1.310.-

1.400.-

25

31

1.410.-

1.480.-

31

1.490.-

2 050.-

3 osie i więcej1240

Stawka podatku w złotych


1.610.-


1.800,.-

40

1.800.-

2.680..-

3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. (art. 8 pkt 5)

- przyczepy lub naczepy kwota 400.-zł

4) . Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. (art. 8 pkt 6, art. 10 ust 1 pkt 6)

Dopuszczalna masa
Całkowita w tonach

1 oś

Nie mnie
niż

Mniej
niż

Zawieszenie osi
pneumatyczne lub
podobne

Inny system zawieszenia
osi

Stawka podatku w złotych

12

18

170.-

330.-

18

25

190.-

333,83-

25

350.-

590.-

2 o s i e

Stawka podatku w złotych

12

28

220-

340.-

28

33

650.--

890.-

33

38

900.-

1.350.-

38

1.200.-

1.780.-

3 o s i e

Stawka podatku w złotych

12

38

710.-

1.400.-

38

990.-

1.500.-

5. Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia (art 8 pkt 7, art. 10 pkt 7 )

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30
Miejsc

Stawka podatku w złotych

1.580.-

2.000.-

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb oświaty i wychowania, opieki społecznej – nie przeznaczonych na działalność gospodarczą. Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody służące udzieleniu pomocy w sprawie gaszenia pożarów lub innych klęsk żywiołowych z terenu gminy.

§ 3. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Irządze Nr.108/XVI/2012 z dn. 30 listopada 2012r § 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do podatków należnych w 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Tomasz Rodacki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »