| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 184/XXIV/2013 Rady Gminy Irządze

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2014r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. l. art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594 z późniejszymi zmianami) art. 15,16, 19 pkt.1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst Dz. U. z 2010r Nr 95 poz. 613 z póżn.zm) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 07 sierpień 2013r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat w 2014r/M.P. z dn, 09 września 2013r poz.724 / oraz art. 4 ust 1 art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr.197poz. 1172 z póżn.zm./Rada Gminy Irządzeuchwala co następuje :

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej

a) opłata targowa Dzienna opłata targowa pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych a dokonujących sprzedaży :

- z kosza, wózka ręcznego, skrzynki i ręki 26,00.-zł

- z samochodu 70.-zł

- ze straganu od 1 mb 26.-zł Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent tj. pracownik Urzędu Gminy ds. działalności gospodarczej. Ustala się prowizję od zebranych kwot w wysokości 7%

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Irządze Nr 109/XVI/2012 z dn. 30 listopada 2012r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do podatków i opłat lokalnych należnych za 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Tomasz Rodacki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »