| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 184/XXIV/2013 Rady Gminy Irządze

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2014r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. l. art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594 z późniejszymi zmianami) art. 15,16, 19 pkt.1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst Dz. U. z 2010r Nr 95 poz. 613 z póżn.zm) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 07 sierpień 2013r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat w 2014r/M.P. z dn, 09 września 2013r poz.724 / oraz art. 4 ust 1 art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr.197poz. 1172 z póżn.zm./Rada Gminy Irządzeuchwala co następuje :

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej

a) opłata targowa Dzienna opłata targowa pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych a dokonujących sprzedaży :

- z kosza, wózka ręcznego, skrzynki i ręki 26,00.-zł

- z samochodu 70.-zł

- ze straganu od 1 mb 26.-zł Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent tj. pracownik Urzędu Gminy ds. działalności gospodarczej. Ustala się prowizję od zebranych kwot w wysokości 7%

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Irządze Nr 109/XVI/2012 z dn. 30 listopada 2012r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do podatków i opłat lokalnych należnych za 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Tomasz Rodacki

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »