| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 186/XXIV/2013 Rady Gminy Irządze

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.594 z póżn. zm / i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póż.zm, / art.4 ust.1art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / tekst jednolity Dz.U.z 2011r. Nr.197 poz.1172 z póżn. zm /Rada Gminy Irządze uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki i grunty stanowiące wyłączną własność gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

2) budynki mieszkalne lub ich części związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, budynki i grunty będące w wyłącznym posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych,

3) budynki lub ich części i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy i będące w posiadaniu organizacji zawodowych, organizacji społecznych, w tym stowarzyszeń, zajęte na potrzeby prowadzenia nieodpłatnej działalności statutowej;

4) budynki lub ich części , grunty i budowle związane z produkcją i dostarczeniem wody

5) budynki i grunty służące wykonywaniu statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

6) Zwolnienia, o których mowa jak wyżej nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

7) Grunty zajęte pod drogi oznaczone literą „dr”

§ 2. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 3. .Traci moc Uchwała Rady Gminy Irządze Nr.111/XVI/2012r z dnia z 30 listopada2012r

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do podatków należnych w 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Tomasz Rodacki

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »