| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 186/XXIV/2013 Rady Gminy Irządze

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.594 z póżn. zm / i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póż.zm, / art.4 ust.1art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / tekst jednolity Dz.U.z 2011r. Nr.197 poz.1172 z póżn. zm /Rada Gminy Irządze uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki i grunty stanowiące wyłączną własność gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

2) budynki mieszkalne lub ich części związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, budynki i grunty będące w wyłącznym posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych,

3) budynki lub ich części i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy i będące w posiadaniu organizacji zawodowych, organizacji społecznych, w tym stowarzyszeń, zajęte na potrzeby prowadzenia nieodpłatnej działalności statutowej;

4) budynki lub ich części , grunty i budowle związane z produkcją i dostarczeniem wody

5) budynki i grunty służące wykonywaniu statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

6) Zwolnienia, o których mowa jak wyżej nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

7) Grunty zajęte pod drogi oznaczone literą „dr”

§ 2. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 3. .Traci moc Uchwała Rady Gminy Irządze Nr.111/XVI/2012r z dnia z 30 listopada2012r

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do podatków należnych w 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Tomasz Rodacki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »