| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 187/XXIV/2013 Rady Gminy Irządze

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w 2014r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póż.zm./ związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póż.zm/, art. 6 ust. 13 ,art.9 ust6,8ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z póż zm./oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z póż. Zm/art.4 ust.1 oraz art.13 punkt.2ustawa z dnia 20lipca 2000r o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych/tekst jednolity Dz.U.z 2011r Nr.197 poz.1172 z póżn. zm/Rada Gminy Irządze uchwala co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

1) określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 1do niniejszej uchwały;

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 4. W zakresie wzorów deklaracji podatku od środków transportowych: 1/ określa się wzór deklaracji na podatek od środków transportowych/DT-1/,DT-1/A załącznik Nr.7 i Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Irządze Nr.112/XVI/2012r z dn. 30 listopada2012r

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Tomasz Rodacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 187/XXIV/2013
Rady Gminy Irządze
z dnia 6 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 187/XXIV/2013
Rady Gminy Irządze
z dnia 6 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 187/XXIV/2013
Rady Gminy Irządze
z dnia 6 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

DEKLARACJA  NA  PODATEK  LEŚNY

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 187/XXIV/2013
Rady Gminy Irządze
z dnia 6 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

INFORMACJA W SPRAWIE  PODATKU  LEŚNEGO

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 187/XXIV/2013
Rady Gminy Irządze
z dnia 6 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 187/XXIV/2013
Rady Gminy Irządze
z dnia 6 listopada 2013 r.
Zalacznik6.pdf

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 187/XXIV/2013
Rady Gminy Irządze
z dnia 6 listopada 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 187/XXIV/2013
Rady Gminy Irządze
z dnia 6 listopada 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik do deklaracji DT-1

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »