| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/336/2013 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

od

do

Powyżej 3,5 tony

5,5 ton włącznie

704,00

Powyżej 5,5 tony

9,0 ton włącznie

1 055,00

Powyżej 9,0 ton

Poniżej 12,0 ton

1 408,00

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych

Dwie osie

12
13
14
15

13
14
15

1 588,00
1 672,00
1 760,00
1 930,00

1 690,00
1 780,00
1 873,00
2 043,00

Trzy osie

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

1 672,00
1 690,00
1 760,00
1 780,00
1 873,00
1 987,00

1 780,00
1 792,00
1 873,00
1 887,00
1 987,00
2 100,00

Cztery osie i więcej

12
25
27
29
31

25
27
29
31

1 987,00
2 113,00
2 211,00
2 224,00
2 328,00

2 100,00
2 222,00
2 338,00
2 686,00
2 826,00

3. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach)

Stawka podatku w złotych

od

do


od 3,5 tony

7,0 ton włącznie

942,00


powyżej 7,0 ton

poniżej 12,0 ton

1 408,00

4. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych

Dwie osie

12
18
25
31

18
25
31

1 337,00
1 408,00
1 647,00
1 930,00

1 565,00
1 647,00
1 760,00
2 272,00

Trzy osie i więcej

12
40

40

2 225,00
2 576,00

2 394,00
3 125,00

5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawka wynosi 817,00 zł,

6. od przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych

Jedna oś


12

18

25


18

25


777,00

817,00

1 055,00


895,00

942,00

1 169,00

Dwie osie


12

28

33

38


28

33

38


885,00

1 407,00

1 520,00

1 895,00


1 294,00

1 647,00

1 910,00

2 225 ,00

Trzy osie i więcej


12

38


38


1 760,00

2 100,00


1 873,00

2 383,00

7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) mniejszej niż 30 miejsc              1 760,00 zł

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2 100,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XX/213/2012 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2012 roku sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice


Czesław Wandzel

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Fornalczyk (CEO)

Partner Założyciel, COMPER

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »