| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/336/2013 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

od

do

Powyżej 3,5 tony

5,5 ton włącznie

704,00

Powyżej 5,5 tony

9,0 ton włącznie

1 055,00

Powyżej 9,0 ton

Poniżej 12,0 ton

1 408,00

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych

Dwie osie

12
13
14
15

13
14
15

1 588,00
1 672,00
1 760,00
1 930,00

1 690,00
1 780,00
1 873,00
2 043,00

Trzy osie

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

1 672,00
1 690,00
1 760,00
1 780,00
1 873,00
1 987,00

1 780,00
1 792,00
1 873,00
1 887,00
1 987,00
2 100,00

Cztery osie i więcej

12
25
27
29
31

25
27
29
31

1 987,00
2 113,00
2 211,00
2 224,00
2 328,00

2 100,00
2 222,00
2 338,00
2 686,00
2 826,00

3. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach)

Stawka podatku w złotych

od

do


od 3,5 tony

7,0 ton włącznie

942,00


powyżej 7,0 ton

poniżej 12,0 ton

1 408,00

4. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych

Dwie osie

12
18
25
31

18
25
31

1 337,00
1 408,00
1 647,00
1 930,00

1 565,00
1 647,00
1 760,00
2 272,00

Trzy osie i więcej

12
40

40

2 225,00
2 576,00

2 394,00
3 125,00

5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawka wynosi 817,00 zł,

6. od przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych

Jedna oś


12

18

25


18

25


777,00

817,00

1 055,00


895,00

942,00

1 169,00

Dwie osie


12

28

33

38


28

33

38


885,00

1 407,00

1 520,00

1 895,00


1 294,00

1 647,00

1 910,00

2 225 ,00

Trzy osie i więcej


12

38


38


1 760,00

2 100,00


1 873,00

2 383,00

7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) mniejszej niż 30 miejsc              1 760,00 zł

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2 100,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XX/213/2012 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2012 roku sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice


Czesław Wandzel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

autosalon24.pl

Autosalon24.pl powstał w powstał w 2010 roku i jest portalem zarządzanym przez spółkę Autodirect SA. Zadaniem jakie sobie postawiono, było stworzenie pierwszego, polskiego portalu motoryzacyjnego umożliwiającego uzyskanie informacji, porady w wyborze oraz wsparcia w negocjowaniu najkorzystniejszych warunków zakupu, wymarzonego, nowego samochodu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »