| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/337/2013 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 18 a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.),

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Łodygowice opłatę od posiadania psów.

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 58,00 zł od jednego psa.

§ 3. Niezależnie od zwolnień określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, opłatę z tytułu posiadania psa nie pobiera się:

a) z tytułu posiadania nie więcej niż jednego psa.

§ 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego,
a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

3. O zmianie okoliczności mających wpływ na obowiązek wnoszenia opłaty od posiadania psów posiadacz psa zobowiązany jest powiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XX/216/2012 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2012 roku sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na 2013 rok.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice


Czesław Wandzel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »