| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/338/2013 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie określenia zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. .U.
z 2013poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) i art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) i oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465) w związku art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.),

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej
i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa;

2. Określa inkasentów poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów;

3. Określa termin płatności dla inkasentów;

4. Określa wynagrodzenie dla inkasentów.

§ 2. Zarządza się na terenie Gminy Łodygowice pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

§ 3. Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych w § 1 ust.1 podatków
i opłat:

1) inkasentami podatków i opłat, o których mowa w § 1 ust 1, są sołtysi na terenie swojego sołectwa:

a)               Pan Eugeniusz Góra - na terenie Sołectwa Łodygowice, obejmującego miejscowość: Łodygowice,

b)               Pan Władysław Drewniak - na terenie Sołectwa Bierna, obejmującego miejscowość: Bierna,

c)               Pan Karol Wolny - na terenie Sołectwa Zarzecze, obejmującego miejscowość: Zarzecze,

2) inkasentem podatków i opłat, o których mowa w § 1 ust 1, jest:

a) Pani Sabina Międzybrodzka – zamieszkała: 34-325 Pietrzykowice ul. Różana 9 woj. śląskie
na terenie Sołectwa Pietrzykowice, obejmującego miejscowość Pietrzykowice

§ 4. Pobrane w danym miesiącu podatki i opłaty, o których mowa w § 1 ust 1, powinny być przez osoby wymienione w § 3, wpłacone na rachunek lub w kasie Urzędu Gminy, w terminie 7 dni roboczych po dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych podatków
i opłat ,o których mowa w § 1 ust 1,w wysokości:

1) Pan Eugeniusz Góra              – 4 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych podatków i opłat,

2) Pan Władysław Drewniak - 7 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych podatków i opłat,

3) Pan Karol Wolny - 6 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych podatków i opłat,

4) Pani Sabina Międzybrodzka – 5 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych podatków i opłat,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy
w Łodygowicach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad poboru podatku rolnego, podatku leśnego
i podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów, Uchwała Nr XXIII/271/2013 Rady Gminy Łodygowice z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów .

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice


Czesław Wandzel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »