| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/364/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, ustalenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 15, art. 19 pkt 1a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1) (jedn. tekst Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.) w związku z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn.zm.).
*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następijących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L z 17.12.1992),

2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczą ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Rada Miasta Radzionków
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące:

1) na placu targowym - od dokonujących sprzedaży z każdego stanowiska handlowego wg. zajmowanej powierzchni, od 1m² - 1 zł, nie więcej niż 764,62 zł;

2) poza placem targowym - od dokonujących sprzedaży z każdego stanowiska handlowego wg. zajmowanej powierzchni, od 1m² - 2 zł, nie więcej niż 764,62 zł;

3) przy sprzedaży obnośnej - 5 zł.

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Wyznacza się Klub Sportowy „Ruch Radzionków” z siedzibą w Radzionkowie, jako inkasenta opłaty targowej.

3. Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje 10% pobranej opłaty.

4. Inkasent o którym mowa w ust. 2 przekazuje opłatę targową na konto dochodów budżetu gminy Radzionków w następnym dniu roboczym po dniu jej pobrania.

§ 4. Traci moc uchwały Rady Miasta Radzionków: Nr XXXIV/285/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Wiceprzewodniczący Rady


mgr inż. Stefan Hajda

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »