| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/364/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, ustalenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 15, art. 19 pkt 1a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1) (jedn. tekst Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.) w związku z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn.zm.).
*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następijących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L z 17.12.1992),

2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczą ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Rada Miasta Radzionków
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące:

1) na placu targowym - od dokonujących sprzedaży z każdego stanowiska handlowego wg. zajmowanej powierzchni, od 1m² - 1 zł, nie więcej niż 764,62 zł;

2) poza placem targowym - od dokonujących sprzedaży z każdego stanowiska handlowego wg. zajmowanej powierzchni, od 1m² - 2 zł, nie więcej niż 764,62 zł;

3) przy sprzedaży obnośnej - 5 zł.

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Wyznacza się Klub Sportowy „Ruch Radzionków” z siedzibą w Radzionkowie, jako inkasenta opłaty targowej.

3. Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje 10% pobranej opłaty.

4. Inkasent o którym mowa w ust. 2 przekazuje opłatę targową na konto dochodów budżetu gminy Radzionków w następnym dniu roboczym po dniu jej pobrania.

§ 4. Traci moc uchwały Rady Miasta Radzionków: Nr XXXIV/285/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Wiceprzewodniczący Rady


mgr inż. Stefan Hajda

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »