| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/301/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. z 2013 r. , poz. 724)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice wynosi :

a) od budynków mieszkalnych lub ich części -0.73zł za 1 m2pow. użytkowej

b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dla części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej :

- w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -10.65zł za 1 m2pow. użytkowej

- wyłącznie w zakresie usług sportowo-rekreacyjnych -11.41zł za 1 m2pow. użytkowej

- w pozostałym zakresie -22.82zł za 1 m2pow. użytkowej

c) od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -1.54zł za 1 m2pow. użytkowej

d) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -7.66zł za 1 m2pow. użytkowej

e) od budowli -2%ich wartości

f) od gruntów  :

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków) -0.88zł za 1 m2pow.

- w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (vide pkt 1c) -0.88zł za 1 m2pow.

- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -4.51zł za 1 ha pow.

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -0.45zł za 1 m2pow.

2. Podatek płatny jest, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, na konto Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach nr 81 84600008 2001 0000 0909 0001 prowadzone przez BS Sośnicowice.

3. Za termin dokonania zapłaty uważa się :

- dzień wpłaty w banku lub placówce pocztowej

- dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

3. Uchwała podlega również ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie jej wejścia w życie.

4. Z dniem obowiązywania niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXII/191/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »