| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/303/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sośnicowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 oraz art. 12b ust. 4, art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 roku (M. P. z dnia 11 października 2013 r. poz. 812), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. z dnia 9 września 2013 r. poz. 724)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sośnicowice wynosi :

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i poniżej 12

Stawka podatku w złotych

710

1 000

1 290

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

1 420

1 640

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

23

23

1 640

1 800

1 880

2 120

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych


12


2 120


2 830

2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 260 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

25

25

1 420

1 880

1 640

2 240

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

40

40

1 880

2 350

2 120

2 940

3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanychwyłączniez działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 290 zł.

4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

1 oś

Stawka podatku w złotych

12

18

18

300

530

530

760

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

28

28

760

1 410

1 000

1 960

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

38

38

1 410

1 640

1 640

1 880

5) Autobusy

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

1 180

1 640

§ 2. Podatek płatny jest na konto Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach nr 81 84600008 2001 0000 0909 0001 prowadzone przez BS Sośnicowice. Za termin dokonania zapłaty uważa się :

- dzień wpłaty w banku lub placówce pocztowej

- dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

3. Uchwała podlega również ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie jej wejścia w życie.

4. Z dniem obowiązywania niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXII/193/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 22 listopada 2012 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sośnicowice.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kosińska

ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »