| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/303/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sośnicowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 oraz art. 12b ust. 4, art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 roku (M. P. z dnia 11 października 2013 r. poz. 812), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. z dnia 9 września 2013 r. poz. 724)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sośnicowice wynosi :

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i poniżej 12

Stawka podatku w złotych

710

1 000

1 290

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

1 420

1 640

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

23

23

1 640

1 800

1 880

2 120

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych


12


2 120


2 830

2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 260 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

25

25

1 420

1 880

1 640

2 240

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

40

40

1 880

2 350

2 120

2 940

3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanychwyłączniez działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 290 zł.

4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

1 oś

Stawka podatku w złotych

12

18

18

300

530

530

760

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

28

28

760

1 410

1 000

1 960

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

38

38

1 410

1 640

1 640

1 880

5) Autobusy

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

1 180

1 640

§ 2. Podatek płatny jest na konto Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach nr 81 84600008 2001 0000 0909 0001 prowadzone przez BS Sośnicowice. Za termin dokonania zapłaty uważa się :

- dzień wpłaty w banku lub placówce pocztowej

- dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

3. Uchwała podlega również ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie jej wejścia w życie.

4. Z dniem obowiązywania niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXII/193/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 22 listopada 2012 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sośnicowice.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »