| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/460/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych w 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. ( M.P. z 2013 r., poz. 724 ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. ( M.P. z 2013 r., poz. 812 )


Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita ( w tonach )

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

Stawka podatku ( w złotych )

680,00

900,00

1 200,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita ( w tonach )

Stawka pojazdu ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych


12
15

15

dwie osie

1 500,00
1 570,00

1 800,00
1 944,00

trzy osie

12
19
23

19
23

1 644,00
1 716,00
1 800,00

2 090,00
2 250,00
2 390,00

cztery osie i więcej

12
27
29

27
29

1 872,00
1 944,00
2 090,00

2 550,00
2 694,00
3 090,00

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów,

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus naczepa, ciągnik balastowy plus przyczepa (w tonach )

Stawka podatku (w złotych )

do 7

1 124,00

powyżej 7 i poniżej 12

1 500,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus naczepa, ciągnik balastowy plus przyczepa
( w tonach )

Stawka podatku
( w złotych )

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

dwie osie

od 12 do 36 włącznie

powyżej 36

1 608,00

1 920,00

2 232,00

2 448,00

trzy osie

od 12 do 36 włącznie

powyżej 36

1 608,00

2 232,00

2 232,00

3 096,00

3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1 124,00 zł

4) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa lub przyczepa plus pojazd silnikowy
( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

jedna oś

od 12 do 36 włącznie

powyżej 36

900,00

1 050,00

1 050,00

1 200,00

dwie osie

od 12 do 36 włącznie

powyżej 36

1 500,00

1 747,00

1 747,00

2 142,00

trzy osie i więcej

od 12 do 36 włącznie

powyżej 36

1 272,00

1 536,00

1 536,00

1 920,00

5) autobusy

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku ( w złotych )

Mniej niż 30 miejsc

874,00

Równa lub więcej niż 30 miejsc

1 997,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Bożena Wojciechowska-Zbylut

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »