| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice

Na podstawie art.6 ust. 1 pkt.2 oraz art.14 ust.5 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm./ art.18 ust.2 pkt.15, art.40, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2013 roku, poz.594 z późniejszymi zmianami/ po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie Uchwały Nr XXXX/384/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności,

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala:

§ 1.

1. Publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice zapewniają bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Ustala się opłatę w wysokości1,00 złza każdą rozpoczętą godzinę nauki, wychowania i opieki nad dzieckiem, w czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń określonych w ust.1.

§ 2.

Zwalnia się z opłat, o których mowa w §1 ust.2 rodziców (opiekunów prawnych) dzieci niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

§ 3.

Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 5.

Tracą moc:

1. Uchwała Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice.

2. Uchwała Nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice.

3. Uchwała Nr XX/190/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach oraz w miejscach publicznych na terenie Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Kobyliński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »