| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice

Na podstawie art.6 ust. 1 pkt.2 oraz art.14 ust.5 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm./ art.18 ust.2 pkt.15, art.40, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2013 roku, poz.594 z późniejszymi zmianami/ po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie Uchwały Nr XXXX/384/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności,

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala:

§ 1.

1. Publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice zapewniają bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Ustala się opłatę w wysokości1,00 złza każdą rozpoczętą godzinę nauki, wychowania i opieki nad dzieckiem, w czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń określonych w ust.1.

§ 2.

Zwalnia się z opłat, o których mowa w §1 ust.2 rodziców (opiekunów prawnych) dzieci niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

§ 3.

Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 5.

Tracą moc:

1. Uchwała Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice.

2. Uchwała Nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice.

3. Uchwała Nr XX/190/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach oraz w miejscach publicznych na terenie Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »