| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/364/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 211 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych ( tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz.885)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę1.409.452,92 zł

- załącznik nr 1.

2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę1.409.452,92 zł

- załącznik nr 2.

§ 2.

1) Dokonuje się przeniesienia środków na dochodach

- załącznik nr 1.

2) Dokonuje się przeniesienia środków na wydatkach

- załącznik nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmian w „Przychodach i rozchodach Budżetu Gminy” i nadaje się treść jak w

- załączniku nr 3.

§ 4.

Wykaz „Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2013 roku ” przyjmuje brzmienie jak w             

- załączniku nr 4.

§ 5.

Plan finansowy dotacji otrzymanych z Budżetu Państwa na zadania własne przedstawia

- załącznik nr 5.

§ 6.

Wykaz „Dotacje z Budżetu Gminy na rok 2013 ” przyjmuje brzmienie jak w

- załączniku nr 6.

§ 7.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

po stronie dochodów

-

45.504.043,88 zł

po stronie wydatków

-

49.274.867,57 zł

planowany deficyt

-

3.770.823,69 zł

§ 8.

Planowany deficyt w kwocie 3.770.823,69 zł zostanie pokryty z :

a)

zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek

-

167.018,00 zł

b)

zaciągniętych na rynku krajowym kredytów

-

1.300.000,00 zł

c)

wolnych środków

-

1.460.977,69 zł

d)

zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


-

842.828,00 zł

§ 9.

Kwoty wykazane w §1, 2 wprowadzają zmiany do załączników:

-

nr 1

-

dochody budżetu Gminy na rok 2013,

-

nr 2

-

wydatki budżetu Gminy na rok 2013,

-

nr 2a

-

wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2013,

-

nr 3

-

przychody i rozchody budżetu Gminy,

-

nr 6

-

plan finansowy dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne,

-

nr 9

-

dotacje z budżetu Gminy na rok 2013,

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/364/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/364/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/364/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/364/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/364/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/364/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik6.pdf

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp.j.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »